En liten innføring...

Disse sidene gir en bakgrunn for og innføring i arbeidet som meddommer. Start gjerne med å se filmen om hva vervet innebærer. Etterpå kan du gå inn på de enkelte temaene, hvor du for eksempel kan ta et kurs, lese artikler eller teste dine kunnskaper i en quiz.