Tenk etter

6. Å ta et valg

Tenk etter!

  • Er du en som tør å stå opp for dine meninger eller har du en tendens til å være enige med den som sist hadde ordet? Eller omvendt, er du en som gjerne vil "ta rommet" og ikke gir deg? Synes du det er vanskelig å akseptere at noen har et annet syn? Uansett er det viktig at du tør å si hva du mener og har respekt for andre sitt syn.

  •  Tror du at det er mulig å legge til side de fordommer vi alle bærer på? Klarer du å vurdere alle personer likt, uavhengig av bakgrunn, utseende, religion, kultur og andre forhold som kan påvirke ditt syn på mennesket som står foran deg?