2. Nøytralitet

Case

I en sak mente forsvareren at meddommeren sovnet under rettsmøtet...

Å sovne under rettsmøtet kan bety at saken må tas opp igjen, da dommerne ikke har fått med seg hva som blir sagt. Bare det at du ser søvnig ut, kan sende signaler om at du er uinteressert i å høre forklaringen.

Forklaring:

En forventning til alle dommere er at de opptrer på en nøytral og respektfull måte. Du må derfor tenke gjennom hvordan du framstår. Det gjelder både antrekk, kroppsspråk og måten du ordlegger deg på.

Gjennom normal pen bekledning og et nøytralt kroppsspråk i retten, viser du som meddommer respekt for partene og alvoret i situasjonen de befinner seg i. Klær eller kroppsspråk skal ikke ta oppmerksomheten vekk fra saken.

Generelt er det viktig at måten du oppfører deg på heller ikke signaliserer at du står på noen sin side i saken.