Tenk etter

2. Nøytralitet

Tenk etter!

  • Hvis du var part i en rettssak, hvordan ville du at dommerne skulle opptre? Ville blikk, kroppsspråk og klær ha betydning?

  • Hvordan bør du formulere spørsmål slik at de ikke blir oppfattet som at du allerede har gjort opp din mening?