Når går rettsaken?

rettssak med diskusjon mellom aktørene
Illustrasjonsfoto fra Oslo byfogdembete

Oversikt over berammede (innkommet sak med fastsatt dato for oppstart) og pågående rettssaker. Oversikten omfatter jordskifterettene, tingrettene og lagmannsrettene. 

Lenke til saklisten for Norges Høyesterett.

NB! I langvarige saker er det iblant dager uten rettsmøte, uten at disse er lagt inn i berammingslisten.