Fra 24.10 er Aktørportalen obligatorisk i Agder lagdømme og Gulating lagdømme.

Alle tingretter og lagmannsretter i både Agder lagdømme og Gulating lagdømme er fra onsdag 24. oktober på Aktørportalen.

Det betyr at det er obligatorisk å bruke Aktørportalen for å utveksle dokumenter og saksinformasjon mellom advokater og domstolene i disse lagdømmene.

Les mer om Aktørportalen her.