Aktørportalen i alle tingretter

Fra 22. november har alle tingrettene tatt i bruk Aktørportalen.

Det vil si at det er obligatorisk å utveksle dokumenter og saksinformasjon mellom advokater og domstolene via Aktørportalen.

Les mer om Aktørportalen her.

De tingrettene i Frostating lagdømme og Borgarting lagdømme som kom med fra 22. november ser du her under:

 Frostating lagdømme

 • Namdal tingrett, Namsos
 • Inntrøndelag tingrett, Steinkjer
 • Fosen tingrett, Brekstad
 • Nordmøre tingrett, Kristiansund
 • Romsdal tingrett, Molde
 • Søre Sunnmøre tingrett, Volda 

 Borgarting lagdømme

 • Hallingdal tingrett, Nesbyen
 • Kongsberg og Eiker tingrett, Hokksund og Kongsberg
 • Ringerike tingrett, Hønefoss
 • Follo tingrett, Ski
 • Heggen og Frøland tingrett, Mysen
 • Moss tingrett, Moss
 • Sarpsborg tingrett, Sarpsborg
 • Halden tingrett, Halden