Aktørportalen i Høyesterett fra i dag

Nå er Aktørportalen obligatorisk å bruke for å sende og motta dokumenter i sivile skjønns- og tvistesaker mellom advokater og tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. 

Les mer om Aktørportalen her.