Aktørportalen er obligatorisk i Hålogaland lagdømme

Fra 6. november bruker alle tingrettene og lagmannsretten i Hålogaland lagdømme Aktørportalen.

Det vil si at det er obligatorisk å utveksle dokumenter og saksinformasjon mellom advokater og domstolene via Aktørportalen i lagdømmet.

Les mer om Aktørportalen her.