Åpenhetsprisen til Oslo tingrett

Irene Ramm er informasjonssjef i Oslo tingrett Foto: Lydia Elise Nyland Andersen

Oslo tingrett tildeles Åpenhetsprisen 2018 for deres systematiske arbeid med og praktisering av åpenhet og meroffentlighet. Det er Kommunikasjonsforeningen i Norge som står bak prisen

I begrunnelsen for prisen skriver juryen:

Åpenhet og innsyn i domstolenes virksomhet er en av grunnpilarene i et demokratisk samfunn. Ikke bare understrekes dette i Oslo tingretts egen Vær åpen-plakat.  Praktisering av meroffentlig og innsyn realiseres i det daglige virke.

-          Oslo tingrett har over en lengre periode lagt sterke føringer for en åpenhetspraksis på et område der dette er varierende. Norges største domstol legger til rette for rask tilgang til dokumenter, og har tatt i bruk automatisert innsyn for enkel og effektiv tilgjengelighet.

-          Kommunikasjonssjef Irene Ramm med stab utviser en forbilledlig praktisering av åpenhet. Deres arbeid er til stor inspirasjon for utøvere i kommunikasjonsfaget, og er en viktig påminnelse om at tillit i samfunnet bygges gjennom åpenhet og tilgjengelighet, skriver juryen.

Prisen ble delt ut onsdag 24.oktober til Irene Ramm og vi har stilt henne det obligatoriske spørsmålet:

Gratulerer med Åpenhetsprisen, hvordan føles det?

-          Det er kjempehyggelig at de som ser oss utenfra, har lagt merke til og setter pris på det arbeidet vi har gjort. Vi har fortsatt mye å ta tak i, så dette er også veldig inspirerende. Nå skal vi ikke hvile på laurbærene, men prøve å bli enda bedre.

Kjenner du deg igjen i juryens begrunnelse?

-          Åpenhet er jo en av våre kjerneverdier, og betyr veldig mye for den tilliten vi nyter i samfunnet. Så dette er noe vi har vært genuint engasjert i. Vi har jobbet ganske systematisk over mange år for å finne gode løsninger, felles praksis og bedre funksjonalitet. Men vi har også fått god drahjelp fra DA , og de elektroniske pressemappene er et uvurderlig verktøy.

Hva er de viktigste rådene du vil gi til andre domstoler, som ønsker å utøve mer åpenhet?

-          Jeg vil særlig trekke fram tre ting:

  1. Regelverket er kronglete, og mye er opp til skjønn og holdninger. Men det går fint an å lage enkle retningslinjer der åpenhet og meroffentlighet er hovedregelen.
  2. Kunnskap om regelverket er viktig. Den som er usikker, har lettere for å bli restriktiv, bare for å være på den sikre siden. Bruk litt tid på opplæring og bevisstgjøring i hele organisasjonen om hvorfor åpenhet er viktig, men ha gjerne noen nøkkelpersoner som er «eksperter».
  3. Bruk pressetjenestene på Domstol.no til legge ut avgjørelser og tiltaler, slik at pressen finner det de leter etter der. Rask og god service er med på å bygge opp gode relasjoner.


De færreste domstoler har egne ansatte som jobber med kommunikasjon, er det et hinder for å utøve den samme åpenheten?

-          Jeg tenker at med kunnskap, retningslinjer som er enkle å praktisere og aktiv bruk av pressetjenestene på nett, så kommer man ganske langt med moderat ressursbruk. Det handler jo mye om å ønske åpenhet. Vi i Oslo tingrett deler gjerne våre verktøy for organisasjonen som vi har laget på intranett. Vi har også ganske praktiske nettsider som gir svar på mange spørsmål om regelverk og praksis for presse og publikum. Her er det fritt fram å kopiere, for den som vil, sier Ramm!

Direktør Arnhild Olsen er også stolt over prisen:

-          Dette er utrolig gledelig, og er en stor anerkjennelse til KOS og oss alle i Oslo tingrett! Det viser at vår praktisering av meroffentlighet blir lagt merke til og verdsatt i det offentlige rom. Det å gi innsyn i vår virksomhet er også en viktig premiss for den tillit domstolene har i samfunnet.

-          KOS er som førstelinje en profesjonell aktør som møter pressen på en adekvat måte, samtidig som de skjermer dommerne og kjernevirksomheten vår for en rekke tidkrevende henvendelser på ulike saker fra pressen og andre eksterne aktører, sier Olsen.