Nå er Aktørportalen obligatorisk

Forskrift om obligatorisk bruk av Aktørportalen trer i kraft i dag, 15. september.

Det betyr at advokater må bruke Aktørportalen – og ikke papir - i kommunikasjon med domstolene når de opptrer som prosessfullmektig i skjønns- eller tvistesaker, eller framsetter krav om salær. Aktørportalen er obligatorisk fra den dagen domstolen tar det i bruk.

Alle tingretter, lagmannsretter og Høyesterett vil være på Aktørportalen i løpet av høsten 2018. Jordskifterettene tar i bruk Aktørportalen i løpet av 2019.

Se oversikt over hvilke domstoler som er på Aktørportalen per 15. september, og når resten kommer på.

Les mer på Aktørportalens nettsider her.