2008

Kvinneprofilen blant dommerne forsterkes

Ca. halvparten av de 37 utnevnte dommerne i 2008 var kvinner.

Les mer

Kvinneprofilen blant dommerne forsterkes

Ca. halvparten av de 37 utnevnte dommerne i 2008 var kvinner.

Les mer

Vi har Europas hurtigste domstoler

- Vi har Europas hurtigste domstoler. Det sier Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach i en kommentar til en rapport fra Riksrevisjonen vedrørende effektiviteten i straffesakskjeden.

Les mer

Haugaland tingrett ny domstol i Haugesund

1. april 2008 etableres Haugaland tingrett i et nytt tinghus i Haugesund. Den nye domstolen er en sammenslåing av Haugesund og Karmsund tingrett, som begge har holdt til i Haugesund.

Les mer