2009

Første dom i gruppesøksmål

Nord-Troms tingrett har avsagt det som er den første dommen i et gruppesøksmål, etter de nye reglene om dette i tvisteloven som trådte i kraft i 2008. Gruppesøksmålet er også det mest omfattende til nå, med 58 boligeiere som parter.

Les mer