2011

Tilsynsutvalget for dommere - rekord i antall klager

I 2011 mottok Tilsynsutvalget  for dommere (TU) flere klager på dommere enn noen gang.

Les mer

Videokonferanse i fenglingsmøter

Terrorsaken har aktualisert bruk av videokonferanse i domstolene, spesielt i fengslingsmøter. Nye regler fra 1. september 2011 gjør videkonferanse aktuelt i flere sakstyper.

Les mer

Antrekk i retten

Tiltalte i terrorsaken ba om å få lov til å stille i kjole og hvitt til fengslingsmøtet fredag 19. august i Oslo tingrett. Dette skapte debatt og Oslo tingrett besluttet 17. august at siktede ikke skal fremstilles fengslingsmøtet i et slikt antrekk.

Les mer

Stadig flere kvinner i domstolene

I 2010 ble det for første gang utnevnt flere kvinnelige enn mannlige dommere. Utviklingen fortsetter, halvparten av tingrettsdommerne og 8 av de 14 lagdommerne som er utnevnt i 2011 er kvinner.

Les mer