2011

Tilsynsutvalget for dommere - rekord i antall klager

I 2011 mottok Tilsynsutvalget  for dommere (TU) flere klager på dommere enn noen gang.

Les mer

Offisiell åpning av Gulating lagmannsrett 2. november

Onsdag 2. november var den offisielle åpningen av Gulating lagmannsretts nye bygg i Bergen.

Les mer

Videokonferanse i fenglingsmøter

Terrorsaken har aktualisert bruk av videokonferanse i domstolene, spesielt i fengslingsmøter. Nye regler fra 1. september 2011 gjør videkonferanse aktuelt i flere sakstyper.

Les mer

Antrekk i retten

Tiltalte i terrorsaken ba om å få lov til å stille i kjole og hvitt til fengslingsmøtet fredag 19. august i Oslo tingrett. Dette skapte debatt og Oslo tingrett besluttet 17. august at siktede ikke skal fremstilles fengslingsmøtet i et slikt antrekk.

Les mer

Stadig flere kvinner i domstolene

I 2010 ble det for første gang utnevnt flere kvinnelige enn mannlige dommere. Utviklingen fortsetter, halvparten av tingrettsdommerne og 8 av de 14 lagdommerne som er utnevnt i 2011 er kvinner.

Les mer