2013

Meddommere i Norge

Det har vært mye oppmerksomhet om meddomme i Norge det siste. Både på grunn av enkeltsaker og fordi nesten 50 000 meddommere nå er valgt for en kommende fireårsperiode.

Les mer

Kongsberg og Eiker tingrett fra 1. juli

Fra 1. juli vil nye Kongsberg og Eiker tingrett være domstolen for mange i Buskerud. Rettskretsen vil bestå av ni kommuner og ha tinghus både i Kongsberg og i Hokksund.

Les mer

Schei takket av

1. mars tar Toril M. Øie over som Høyesterettsjustitiarius.

Les mer

Øie ny justitiarius

Toril Øie ble utnevnt til ny justitiarius i Høyesterett av Kongen i statsråd 19. februar.

Les mer

Statsbudsjettet forsinker moderniseringen av domstolene

-  Forslaget til statsbudsjett forsinker moderniseringen av domstolene. Det sier Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen  

Les mer

Engelsk er vanligste språk for tolking i retten

Engelsk er det mest brukte språken for tolking i norske domstoler. Det viser en undersøkelse som Domstoladministrasjonen har gjennomført.

Les mer

Første kvinnelige førstelagmann på 25 år

Magni Elseim ble i dag utnevnt til førstelagmann i Gulating lagmannsrett. Hun etterfølger Bjørn Solbakken. Elsheim er i dag lagdommer i samme domstol.

Les mer

Domstolene og Grunnloven

Mange dommere var sentrale når Grunnloven ble skrevet i 1814. På domstolenes nettsted er det publisert noen dokumenter og artikler som gir bakgrunn for grunnlovsjubileet og domstolenes rolle. Flere artikler vil bli publisert etter hvert. Gå til www.domstol.no/1814

Les mer

Fra domstoler til kommuner

Er det noen oppgaver som kan overføres fra domstolene til kommunene? Det spør regjeringen i forbindelse med en eventuellt kommunereform. Domstoladministrasjonen svarer ja.

Les mer

Veileder i barnebortføringssaker

Foreslår at alle barnebortføringssaker blir lagt til en rettskrets. Barnebortføringssaker er godt egnet for rettsmekling, men vil kreve en form av spesialisering.

Les mer