2016

Nå skal opptak i retten prøves ut

I oktober vil de første rettssakene med opptak i retten prøves ut i Tromsø tinghus. Både lyd og bilde skal tas opp i et prøveprosjekt for å teste ut hvordan dette senere kan gjøres over hele landet.

Les mer

Rapport om foreldretvister i retten

En ny rapport har kartlagt foreldretvister etter barneloven.

Les mer