Går for nytt tinghus i Bergen

Med en omfattende rehabilitering får Bergen i realiteten et nytt  tinghus. Dette blir et moderne domstolbygg og det mest omfattende tinghusprosjektet i Norge noen gang. For Domstoladministrasjonen har dette vært et prioritert prosjekt når det gjelder nye domstolbygg. Dette sier Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke i en kommentar til at Regjeringen har  gitt klarsignal til forprosjektet for en totalrenovering av tinghuset i Bergen.

- Tinghuset i Bergen imøtekommer verken kravene til en moderne arbeidsplass eller til sikkerhet og teknologi. Den omfattende ombyggingen som skal skje vil gjøre tinghuset bedre for både de som arbeider der og for de som bruker tinghuset.

- Det har vært to alternativer til nytt tinghus i Bergen, enten en renovering av eksisterende bygg eller et nybygg. Mange i Bergen har vært opptatt av at dagens tinghus er et signalbygg, og at det bør videreføres som domstolbygg i stedet for å gjøres om til andre formål. Domstoladministrasjonen er enig i dette, og er glad for at det er det Regjeringen går for, sier direktør Sven Marius Urke.

Les mer om saken i Bergens Tidende