Har undersøkt hvor attraktivt dommeryrket er

En undersøkelse viser at dommerstillinger generelt har et sterkt omdømme blant jurister. Muligheter for spesialisering og høyere lønn gjør at noen av de beste juristene likevel gjør andre yrkesvalg.

Domstoladministrasjonen har med innspill fra Innstillingsrådet for dommere, Norges Juristforbund og Den norske Dommerforening fått gjennomført en rekrutteringsundersøkelse. Undersøkelsen er gjennomført som oppdragsforskning av Trøndelag Forskning og Utvikling.

Jurister er spurt om deres preferanser for fremtidig jobb – og deres vurdering av dommerstillingers attraktivitet. Svarresponsen på undersøkelsen var meget høy, og det ga et solid utgangspunkt for analysen.

Rekrutteringsundersøkelsen skal Domstoladministrasjonen anvende som grunnlag for bedre og mer målrettede rekrutteringstiltak.

Undersøkelsen viser at dommerstillinger generelt har et sterkt omdømme blant jurister. Oppsummert er det to egenskaper som skiller seg ut som viktige for juristers jobbvalg og – trivsel; opplevelse av å gjøre noe meningsfullt og faglig utvikling. Rekrutteringsutfordringer finnes likevel. Blant de antatt best kvalifiserte til en dommerstilling, oppfattes advokatvirksomhet som minst like faglig utviklende. Mange av disse kandidatene er også mer opptatt av spesialisering enn andre jurister. Lønnsnivåets betydning for rekrutteringen omtales også i rapporten – mange av de antatt beste kandidatene sitter i dag i godt betalte stillinger.

Antallet søkere til ledige dommerembeter har stabilisert seg på et ganske høyt nivå. I snitt har det i senere år vært ca. 11 søkere per dommerstilling. Det stilles spesielle krav for å være kvalifisert til dommerembeter.

Du finner undersøkelsen her.