Jubileumsseminar om samerett

Onsdag 8. februar 2017 arrangerer Domstoladministrasjonen et jubileumsseminar om samerett i Trondheim. Her vil det bli blant annet bli innlegg om samerett og internasjonal urfolksrett ut fra domstolenes, advokatenes og politiets perspektiv.

Domstoladministrasjonen og forum for den samiske dimensjonen i rettsvesenet inviterer til seminar i samerett i anledning 100- årsjubileet for det første landsmøtet for samer. Se program her.

Seminaret arrangeres som en del av Tråante 2017 – en felles feiring av 100-årsjubileet. Tråante2017

Tråante 2017 skal være en storstilt markering av 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold. 

Jubileumseminaret avholdes på hotell Scandic Lerkendal i Trondheim 8.februar 2017. Seminaret vil bli simultantolket på sør-, nord,- og lulesamisk.