Internasjonal pris til norsk vitnestøtteordning

Vitnestøtte i norske domstoler vant Crystal Scales of Justice Award 2017. Prisen ble delt ut av Europarådet gjennom European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ).

Viktig anerkjennelse

- Denne prisen er en anerkjennelse av godt arbeid over lang tid. Det er viktig og bra at vitnestøttevirksomheten legges merke til utenfor Norge. - Mottoet for vitnestøttevirksomheten er at ”Et trygt vitne er et godt vitne” og et et viktig bidrag til rettssikkerheten, sier direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke.

Vitnestøtte er et tilbud om en samtalepartner for vitner i norske domstoler. De tilbyr medmenneskelig støtte og gir veiledning rundt hva som skjer i rettssalen.

En modell for andre land

Et av kriteriene for å få prisen er at initiativet skal være overførbart til andre land, og Litauen innførte vitnestøtte etter norsk modell i 2016. CEPEJ sitt formål med prisutdelingen er å fremheve nyskapende praksis som bedrer effektivitet og kvalitet i rettssystemet. I år ble 37 initiativ fra 18 land og to internasjonale institusjoner vurdert. Juryen stemte frem fire initiativ som ble invitert til å presenterte sitt arbeid under prisutdelingsseremonien i Edinburgh 27. oktober 2017. Vitnestøtte stakk altså av med hovedprisen mens initiativ fra Bulgaria, Aserbajdsjan og Italia fikk hederlig omtale.

Fra prisutdelingen: Einar Grøndalen, Norges Røde Kors, Georg Stawa, president i CEPEJ, Jenny Melum, Domstoladministrasjonen, Giacomo Oberto, juryformann for prisen. Bilde:CEPEJ.

For mer om prisen, bilder og juryens begrunnelse for at akkurat vitnestøtte vant prisen på CEPEJ sine nettsider og på Europarådets sider.

Om vitnestøtteordningen

Vitnestøttene er 430 frivillige som stiller opp i fritida for vitner som skal forklare seg i retten. Tiltaket er et samarbeid mellom norske domstoler, Røde Kors og Domstoladministrasjonen (DA).

Mer om vitnestøtte her: https://www.domstol.no/no/Straffesak/Aktorene-i-retten/Vitnestotte/

Kontakt i Domstoladministrasjonen for media: Jenny Melum, jenny.melum@domstol.no, tlf 456 00 473.