Vielser flyttes til kommunene

Skal du gifte deg etter 1. januar 2018? Da må du henvende deg til kommunen.

Planlegger dere å gifte dere etter 1. januar 2018?  – Da må du henvende deg til deg til kommunen

Ifølge en nylig lovendring blir det ikke lenger mulig å gifte seg i tinghuset. Vigselsmyndigheten overføres  til kommunene fra tingrettene og Oslo byfogdembete. Lovendringen trer i kraft fra 1. januar 2018.  Planlegger dere å gifte dere etter denne datoen, så henvend dere til hjemkommunen eller kommunen hvor dere vil at vigselen skal finne sted. Skal dere derimot gifte dere i løpet av 2017, kan dette fortsatt skje i tinghuset.

Les mer om vigsler i domstolene