2018

Nytt nummer av Rett på sak

I domstolmagasinet Rett på sak 4/18 kan du blant annet lese om årets tiltroundersøkelse, om å møte de som er annerledes i retten, om at mye eiendom i Norge ikke har noen eiere og om et befal i domstolenes digitale jegertropp.

Les mer

Stabilt høy tiltro til domstolene

Tiltroen til norske statsinstitusjoner har sunket noe i 2018. Innbyggerne har fortsatt størst tiltro til domstolene. Det viser den årlige tiltroundersøkelsen som IPSOS har utført for Domstoladministrasjonen.

Les mer

Aktørportalen i Høyesterett fra i dag

Nå er Aktørportalen obligatorisk å bruke for å sende og motta dokumenter i sivile skjønns- og tvistesaker mellom advokater og tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. 

Les mer

Aktørportalen i alle tingretter

Fra 22. november har alle tingrettene tatt i bruk Aktørportalen.

Les mer

Aktørportalen er obligatorisk i Hålogaland lagdømme

Fra 6. november bruker alle tingrettene og lagmannsretten i Hålogaland lagdømme Aktørportalen.

Les mer

Åpenhetsprisen til Oslo tingrett

Oslo tingrett tildeles Åpenhetsprisen 2018 for deres systematiske arbeid med og praktisering av åpenhet og meroffentlighet. Det er Kommunikasjonsforeningen i Norge som står bak prisen

Les mer

Nytt nummer av domstolmagasinet Rett på sak

Les blant annet om meklerens styring av en konflikt, meddommernes uavhengighet av fogdommerne og utvidelse av vitnestøtteordningen.

Les mer

Fra 24.10 er Aktørportalen obligatorisk i Agder og Gulating

Alle tingretter og lagmannsretter i både Agder lagdømme og Gulating lagdømme er fra onsdag 24. oktober på Aktørportalen.

Les mer

Nytt regelverk for opptak i retten

Et nytt regelverk vil blant annet gjør det mulig for lagmannsretter å spille av opptak fra tingrettens behandling av en rettssak. Det kan for eksempel redusere behovet for enkelte å møte opp gjentatte ganger ved domstolbehandling.

Les mer

Nå er Aktørportalen obligatorisk

Forskrift om obligatorisk bruk av Aktørportalen trer i kraft i dag, 15. september.

Les mer

Kom i gang med Aktørportalen

Domstoladministrasjonen har laget to filmer for nye brukere av Aktørportalen. I den ene filmen forteller advokatene Marte Svarstad Brodtkorb og Torstein Bae om fordelene med å benytte Aktørportalen. Det er også laget en veiledningsfilm.

Les mer

Siste nr av Rett på sak er ute

I andre nr av Rett på sak kan du lese om: * En stor meddommerundersøkelse: dømmes vi av likemenn?  * Hvordan domstolene i Tyrkia har blitt et verktøy for regimet: høyaktuell sak om hvordan en dommer måtte rømme fra landet med familien sin

Les mer

Aktørportalen i alle domstoler, og obligatorisk bruk

Det skjer spennende ting i digitaliseringsarbeidet! Forskift om obligatorisk bruk av Aktørportalen vil etter planen tre i kraft 15. september 2018. Domstoladministrasjonen har også besluttet at Aktørportalen skal rulles ut til alle domstoler. Det utarbeides nå en utrullingsplan som legger opp til at alle tingretter og Høyesterett vil tilby Aktørportalen innen utgangen av 2018, og jordskifterettene vil komme på i løpet av 2019.  

Les mer

Høring - forslag til ny forskrift om meddommere

Domstoladministrasjonen har sendt forslag til ny forskrift om fortegnelser over meddommere på høring. Det er åpent for alle å inngi høringsuttalelse innen fristen 25. juni 2018.

Les mer

Årsrapport for domstolene i Norge

I årsrapporten for Norges domstoler 2017 kan du blant annet lese om tiltroen til domstolene, om statistikk og saksavvikling, regnskap, antall ansatte og om sentrale utviklingsprosjekter.  

Les mer

Nedgang i meddomsrettssaker

Antallet meddomsrettssaker som kom inn til tingrettene sank med ti prosent i 2017. Nedgangen i antall saker gjelder også for tvistemål. Men det er store lokale variasjoner. Det viser årsstatistikken for Norges domstoler.

Les mer

Nytt nr av Rett på sak er ute

* Kraftig nedgang i meddomsrettssaker i 2017 * Hvilke digitale løsninger kommer i år? * Mer fokus på brukerne og andre strategier som domstolene må prioritere framover

Les mer

Nordiske land topper rettsikkerhetsindeks

Norge er rangert som land nummer to i verden når det gjelder rettsikkerhet. Det er World Justice Project som nå har lagt fram sin WJP Rule of Law Index.

Les mer

Rettsgebyr på 1130,- kroner

Rettsgebyret er fra 1. januar 2018 på 1 130 kroner. Se oversikt for ulike saker på www.domstol.no/rettsgebyr

Les mer