Nytt nummer av domstolmagasinet Rett på sak

Les blant annet om meklerens styring av en konflikt, meddommernes uavhengighet av fogdommerne og utvidelse av vitnestøtteordningen.

Se Rett på sak nummer tre, 2018.