Korttidskonstitusjoner

Iblant kan en domstol ha behov for å konstituere en dommer for en kort periode. På denne siden legger vi ut slike ledige konstitusjoner.

Bergen tingrett - konstitusjon som dommar - søknadsfrist 27.01.2019