Korttidskonstitusjoner

Noen ganger har domstoler behov for å konstituere en dommer for en kort periode. På denne siden legger vi ut slike ledige konstitusjoner.

Hammerfest tingrett, konstitusjon som tingrettsdommer i fire måneder - søknadsfrist 20.07.2018

Borgarting lagmannsrett, konstitusjon som lagdommer i tre måneder - søknadsfrist 16.07.2018