Korttidskonstitusjoner

Iblant kan en domstol ha behov for å konstituere en dommer for en kort periode. På denne siden legger vi ut slike ledige konstitusjoner.

Nedre Romerike tingrett, konstitusjon som tingrettsdommer i 4 måneder - søknadsfrist 16.11.2018