Foreldretvister

Ved separasjon og skilsmisse kan foreldre være uenige om spørsmål rundt deres barn. Foreldretvister er saker hvor foreldre tar en en slik konflikt til domstolene. Les mer om hvordan en foreldretvist behandles.

Foreldre kan bringe en sak inn for retten om de er uenige om

  • foreldreansvar
  • hvem barnet skal bo fast hos og/eller
  • samvær

Da skal den som vil gå til sak bruke skjema for stevning (pdf).
Den av foreldrene som skal svare på en stevning kan gjøre dette ved å fylle ut skjema for tilsvar (pdf). Veiledning til utfyllingen finnes bakerst i hvert skjemførst og fremst å gjøre det lettere for foreldrene. De kan bringe en sak inn for domstolene ved søksmål eller svare på et søksmål uten å bruke advokat.  Imidlertid kan også advokater bruke disse skjemaene

Dere må mekle hos familievernkontoret

Før man kan reise sak, må som nevnt foreldrene ha gjennomført mekling. Alle familievernkontorer tilbyr mekling. Også prester, advokater, psykologer eller fagpersoner ansatt i offentlig helse- og sosialinstans eller PPT-tjenesten kan være godkjente meklere.

Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) har lister over godkjente foreldremeklere/meklingskontorer. I tillegg finnes opplysninger om i hvilke tilfeller meklingsattest kreves. Se Barne-ungdom og familieetatens nettsted

Hjelp til skjemautfylling?

Dersom du trenger hjelp med skjemaene, så henvend deg til nærmeste domstol. Se også barnelovens bestemmelser om foreldreansvaret og barns faste bosted (barnelovens kapittel 5 lovdata.no) og samværsrett (barnelovens kapittel 6 på lovdata.no).

Fri rettshjelp 

I foreldretvister kan du søke fri rettshjelp. Fri rettshjelp blir gitt av privatpraktiserende advokater og rettshjelpere i hele Norge. For å få innvilget fri rettshjelp må du først fylle ut et egenerklæringsskjema, og dokumentere din økonomi. Det kan søkes om fri rettshjelp både og etter advokaten har startet sitt arbeide.

Skjema (egenerklæring) for fri rettshjelp (lenke til Statens blankettarkiv)

Film for barn

Hva skjer i domstolen når mamma og pappa krangler om meg? Mange barn har foreldre som ikke bor sammen. Da kan foreldrene være uenige om hvor barna skal bo eller hvor de skal bo mest. Denne filmen gir informasjon til barn i en slik situasjon.


Filmen ligger også på YouTube og for nedlasting i lav oppløsning eller høy oppløsning

Se film om behandlingen av en sak etter barneloven

Filmen følger behandlingen av en fiktiv foreldretvist. Vær oppmerksom på at avviklingen av en sak etter barneloven kan være litt forskjellig fra domstol til domstol. Filmen er laget av Sør-Trøndelag tingrett.
Lenke til filmen (fire deler) 

 

Brosjyrer:

Se brosjyre til foreldre og  advokater og andre aktører. Fra Oslo tingrett.

Lettlest brosjyre barnesaker Forside

Lettlest brosjyre for foreldre om domstolens behandling av saker etter barneloven (PDF)

Forside Retningslinker for advokater

Retningslinjer for behandling av saker etter barneloven - for advokater og andre aktører (PDF)

English version: Parents in conflict - How the Court handles cases under the Children Act (PDF)

Other languages:

Parents in conflict (Urdu)

Parents in conflict (Arabic) 

Parents in conflict (Spanish)

Parents in conflict (Polish)