Informasjonsfilm for meddommere

Informasjonsfilmen "Retten er satt" ligger her tilgjengelig i 2 deler, totalt 16 minutter.