Innrapportering av utvalg

Innrapportering av meddommerutvalg gjøres i portal for meddommerutvalg. Denne portalen ble stengt for registrering 15.september da fristen gikk ut for kommunene som skal registrere meddommere, lagmeddommere og jordskiftemeddommere. Send en mail til meddommer-feil@domstol.no om dere trenger forlenget frist. Fylkeskommunene har frist for innrapportering av skjønnsmedlemmer 1.november.

I portalen for meddommerutvalg er det mulig å registrere meddommere manuelt en og en i løsningen, og det er mulig å sende inn lister som inneholder hele utvalget.

Ved innsending av lister skal filen lagres som CSV (semikolondelt), beskrivelse for hvordan dette gjøres finnes i brukerhåndbok portal for meddommerutvalg. Vi henviser til eksempelfilen som viser hvilke felter filen må inneholde, samt eksempler på hva slags innhold de ulike feltene skal ha. Vær oppmerksom på at eksempel-filen ikke inneholder riktige formateringer. Får du problemer med formateringen bør du benytte mal-filen, denne finnes også under "Nyttige dokumenter" til høyre på denne siden. Bruk av mal-filen sørger for at det ikke blir problemer med fødselsnummer eller telefonnummer som enkelte opplever.

Hurtigguide for innrapportering finner du her.

Validering og innsending

Feltene vil bli validert, og alle obligatoriske felt må være godkjent for at meddommeren skal bli registrert. Det er viktig at dere innhenter korrekt informasjon på yrke (utdanning, f.eks. sykepleie, kokk) og stilling (stillingstittel, f.eks. anestesisykepleier, kjøkkensjef). Se flere eksempler i eksempel-filen.

For å få sendt inn utvalget må kravet for antall meddommere være oppfylt, samt at det må være korrekt kjønnsfordeling. Det er ikke mulig å sende inn flere eller færre meddommere enn det er etterspurt. Knappen for "Send inn" vil ikke bli aktivert før det er registrert riktig antall og riktig kjønnsfordeling. Ta kontakt med domstol ved spørsmål om antall eller kjønnsfordeling. Se også "Ofte stilte spørsmål".

Vær oppmerksom på at innsending må foregå per utvalg. Det er mulig å laste opp en felles liste for flere meddommertyper (alminnelig tingrettsmeddommer (AL), lagmannsrettsmeddommer (LA), jordskiftemeddommer (JS)), men innmelder må bekrefte vandelskontroll og foreta innsending for hver enkelt meddommertype. Se "Ofte stilte spørsmål" for informasjon om vandelskontroll.

Manglende fane for registrering av meddommertype

Om du mangler fane for enten "Meddommer", "Lagmeddommer" eller "Jordskiftemeddommer", ta kontakt med domstol. Denne feilen oppstår når domstolen har glemt å registere behovet for meddommere i sitt saksbehandlingssystem. Kommunene som tilhører Nordfjord jordskifterett vil ikke få mulighet til å registrere meddommere før ca 15.august.

Minner om at "Skjønnsmedlemmer" skal meldes til fylkeskommunen som registrerer for hele fylket, kommunene har derfor ikke en egen fane for "Skjønnsmedlemmer".

Problem ved importering

Ved problemer med importering av fil eller innrapportering ber vi deg forsøke på nytt, eller forsøke i en annen nettleser. Vi har fått tilbakemelding på at Chrome og Internett Explorer fungerer best, enkelte brukere melder om problemer ved bruk av Firefox.

Ved førstegangsinnlogging kan det være nødvendig å logge ut og inn igjen for å få tilgang til å registrere meddommere.

Opplever du problemer utenom dette ber vi deg sende en e-post til meddommer-feil@domstol.no.