Dommeravhør

Barn og ungdom under 16 år eller personer med psykisk utviklingshemming kan slippe å møte i retten. De forklarer seg istedet før rettssaken starter.

Slike avhør ble tidligere kalt dommeravhør, men ansvaret ble flyttet fra domstolen til politiet høsten 2015.

Les mer om hvordan avhørene foregår på

- www.politiet.no

- Statens barnehus` nettside