2015

 

Møtedatoer for 2015

  • 21. januar, Trondheim
  • 18. mars, Oslo
  • 24. juni, Oslo
  • 8.-9. september, Trondheim (med vara)
  • 12. november, Oslo
  • 12. desember, Oslo (kun dersom vi har mye saker)

Tilsynsutvalgets vedtak kan du finne i menyen til venstre.