2018

Møtedatoer for 2018


29. januar (Oslo)

21. mars (Trondheim)

22. juni (Oslo)

11.-12. september (Trondheim)

14. november (Oslo)

12. desember (Oslo)

14. november

Avgjørelse fra Tilsynsutvalgets møte 14. november

Les mer

11.-12. september

Avgjørelser fra Tilsynsutvalgets møte i september 2018.

Les mer