Hvordan går jeg fram

Vi gjør oppmerksom på at klagebehandlingen for Tilsynsutvalget ikke får noen innvirkning på den eventuelt underliggende rettssaken som er til behandling i domstolssystemet.

En klage til Tilsynsutvalget må holdes atskilt fra den muligheten man har til å anke til en høyere instans. Det er her snakk om to parallelle prosesser som ikke påvirker hverandre.