Møteoversikt

Tilsynsutvalget avholder 5-8 møter i året. Partene i en klagesak vil bli orientert av sekretariatet når saken kan forventes behandlet.

 

Møteplan for 2018

29. januar, Oslo

21. mars, Trondheim

13. juni, Oslo

11. september, Trondheim

14. november, Oslo

12. desember, Oslo