Sekretariatet

 

Sekretariatet til Tilsynsutvalget ligger i Domstoladministrasjonen. Tre personer er tilknyttet sekretariatet.

Vi kan kontaktes pr. e-post mailto:tilsynsutvalget@domstol.no