2019

Møtedatoer for 2019

28. januar, Oslo

25. mars, Oslo

17. juni, Oslo

10.-11. september, Trondheim

11. november, Oslo

16. desember, Oslo

 

Endringer kan forekomme.