Fri rettshjelp

Når en saksøker eller saksøkt får dekket sine utgifter til å anlegge sak og til advokat.
Gis til personer som har lav inntekt. Inntektsgrensen fastsettes i en egen forskrift. For visse type saker gis alltid fri rettshjelp, f.eks. militærnektersaker, barnevernssaker og saker om psykisk helsevern. Se mer om fri rettshjelp på Justisdepartementets nettsted, http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/.