Oppsettende virkning

Oppsettende betyr det samme som utsettende. Oppsettende virkning betyr at en avgjørelse utsettes til anken er behandlet.

Oppsettende virkning brukes i sammenheng med anker. Hvis tingretten har besluttet å løslate Peder Ås, og påtalemyndigheten anker, ber alltid påtalemyndigheten om at anken gis oppsettende virkning. Tingretten må da ta stilling til om Peder Ås skal sitte i fengsel mens anken blir behandlet, eller om han skal løslates straks.