Aktuelt

Domstolene får penger fra krisepakke

I dag la regjeringen frem en ny tiltakspakke som følger av koronaviruset. Der er det satt av 39 millioner kroner til drift av domstolene. Pengene skal blant annet brukes til å ansette flere midlertidige dommere for å kunne ta unna saksbehandlingen slik at domstolene oppnår saksbehandlingsfristene.

Reagerer på Stortingets behandling av sammenslåinger

Stortinget behandlet den 28. mai et forslag om foreløpig stans av lokalt initierte og frivillige sammenslåing av tingretter i Østfold og på Romerike. Styret i Domstoladministrasjonen har gjennomført et ekstraordinært styremøte om saken og avgitt følgende uttalelse.

35 millioner til domstolene

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 35 millioner kroner til teknisk utstyr for å holde rettsmøter uten fysisk oppmøte. Regjeringen håper ifølge en pressemelding på regjeringen.no at dette gjør det mulig å avvikle flere saker under koronasituasjonen.

Domstolene behandler saker digitalt

Koronaepidemien har ført til at Norges domstoler må redusere driften, for å hindre smitte mellom partene. Mange saker blir utsatt, men utsettelser skaper store problemer både for de involverte og for domstolene. Regjeringen vedtok 27. mars en midlertidig forskrift som skal gjøre det mulig å gjennomføre flere saker på nye måter, for eksempel ved hjelp av video. Stavanger tingrett og Sør-Trøndela...

Konsekvenser av koronatiltak

Domstoladministrasjonen (DA) har på forespørsel fra Justisdepartementet laget en oversikt negative samfunnsmessige konsekvenser av  de tiltak som er iverksatt for å hindre spredningen av covid-19.

Til toppen