Aktuelt

Hvorfor blir det aldri noe styr rundt nye høyesterettsdommere i Norge ?

18. september døde den amerikanske høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg. Om én måned avholdes presidentvalget, og utvelgelsen av hennes arvtager ble plutselig et veldig viktig tema i valgkampen. Uavhengig av det som preger USA akkurat nå, får utnevnelsen av nye høyesterettsdommere i USA alltid mye oppmerksomhet.  Hvorfor skjer ikke det samme i Norge?

Dette skjer i tingretten: uke 40

Her er noen av sakene i noen av landets tingretter denne uka. Du kan selv følge med på hva som skjer i din lokale tingrett  på denne siden.

Økning i saker om erstatning etter flyforsinkelser

Stadig flere vil ha utbetalt erstatning ved flyforsinkelser. Det gir flere saker til både forliksråd og tingretter. I 2019 var det en sterk økning i slike saker til Øvre Romerike tingrett. Totalt fikk tingretten inn 44 slike saker i 2019.

Dette skjer i tingrettene: uke 39

Her er noen av sakene i noen av landets tingretter denne uka. Du kan selv følge med på hva som skjer i din lokale tingrett på denne siden.

Rettsmekling sett fra brukernes side

I 2019 ble det gjennomført rettsmekling i 1936 saker i norske tingretter. I 67 prosent av sakene ble det oppnådd forlik mellom partene i løpet av meklingsmøtene eller like etterpå. Men hvordan opplever brukerne rettsmeklingen? Det ville tingrettsdommerne Hanne Sofie Bjelland og Ragnar Lindefjeld i Oslo tingrett finne ut da de skulle skrive masteroppgave innen konflikthåndtering.

Mekling: - Viktigst å bli sett og hørt

En rettsmekling er en raskere, mer effektiv og billigere måte å løse en konflikt på. Den går ut på at to parter i en sivil tvist kommer frem til en avtale ved hjelp av en mekler i stedet for å gå gjennom en vanlig rettssak. 

Midlertidige dommerstillinger

Koronasituasjonen førte til at flere saker i domstolene ble utsatt. Nå er det utlyst flere midlertidige dømmende stillinger for å ta unna etterslepet av saker som ble utsatt.

Digitale rettsmøter ble løsningen på stengte rettslokaler

Da Norge stengte ned 12. mars ble også rettslokalene stengt. Da måtte domstolene finne andre løsninger å gjennomføre rettsmøter på. I Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett bestemte de seg med én gang for at de måtte prøve å få til en tilnærmet normal drift til tross for nedstengte rettslokaler.

Strømming av Manshaussaken

Koronasituasjonen har gjort det utfordrende for domstolene å gjennomføre fysiske rettsmøter, så da straffesaken mot Philip Manshaus skulle opp 7. mai måtte Asker og Bærum tingrett finne en løsning for å kunne gjennomføre saken i de to ukene saken pågikk.

Rekordstort rettsforlik

Etter et halvt års mekling inngikk NCC og staten et rekordstort forlik på 305 920 000 kroner etter en rettstvist om Rv 4 Gran grense – Jaren. Etter det Gjøvik tingrett kjenner til er det ikke tidligere gjennomført en så omfattende rettsmekling i Norge.

Domstolene får penger fra krisepakke

I dag la regjeringen frem en ny tiltakspakke som følger av koronaviruset. Der er det satt av 39 millioner kroner til drift av domstolene. Pengene skal blant annet brukes til å ansette flere midlertidige dommere for å kunne ta unna saksbehandlingen slik at domstolene oppnår saksbehandlingsfristene.

Reagerer på Stortingets behandling av sammenslåinger

Stortinget behandlet den 28. mai et forslag om foreløpig stans av lokalt initierte og frivillige sammenslåing av tingretter i Østfold og på Romerike. Styret i Domstoladministrasjonen har gjennomført et ekstraordinært styremøte om saken og avgitt følgende uttalelse.

35 millioner til domstolene

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 35 millioner kroner til teknisk utstyr for å holde rettsmøter uten fysisk oppmøte. Regjeringen håper ifølge en pressemelding på regjeringen.no at dette gjør det mulig å avvikle flere saker under koronasituasjonen.

Domstolene behandler saker digitalt

Koronaepidemien har ført til at Norges domstoler må redusere driften, for å hindre smitte mellom partene. Mange saker blir utsatt, men utsettelser skaper store problemer både for de involverte og for domstolene. Regjeringen vedtok 27. mars en midlertidig forskrift som skal gjøre det mulig å gjennomføre flere saker på nye måter, for eksempel ved hjelp av video. Stavanger tingrett og Sør-Trøndela...

Til toppen