Aktuelt

Opptak i retten utvides

De siste årene har Domstoladministrasjonen et utprøvingsprosjekt i Tromsø Tinghus for å sikre opptak av forklaringene til partner og vitner. Hensikten er å finne ut hva som kreves av utstyr og regelverksendringer for å få gjort dette på en smidig måte. Nå utvides prosjektet til ytterligere en tingrett og en lagmannsrett.

Nytt åremål som DA-direktør for Urke

Domstoladministrasjonens styre har ansatt Sven Marius Urke på et nytt åremål som direktør i Domstoladministrasjonen (DA) fra nyttår. Urke, 58 år, går dermed på sin andre seksårsperiode som direktør.

Spør oss - ny podkast der dommere svarer på spørsmål

Taper vanlige folk alltid for staten? Hvorfor er det ikke lydopptak av rettssakene? Hva synes de egentlig om advokater? Det er noen av spørsmålene som besvares i denne episoden av Podkasten Rett på sak - fra Domstolene i Norge.

Podkast om kostnader ved rettssaker

Hvordan er det egentlig å ta en sak til retten? Risikerer jeg å bli sittende med en kjemperegning fra en advokat, eller kan jeg få dekket utgiftene av staten? Trenger jeg egentlig en advokat, eller kan jeg føre min egen sak? Dette er noen av spørsmålene som diskuteres i denne episoden av podkasten Rett på sak.

Podkast om meddommere

Norge er europamestere i hvor stor andel av befolkningen som er meddommere. I et samfunn som i stadig større grad er blitt spesialisert står likevel prinsippet sterkt om at vi skal dømmes av våre likemenn.

Felles ledelse for Alta og Hammerfest tingretter

Styret i Domstoladministrasjonen vedtok i dag enstemmig å etablere felles ledelse for Alta og Hammerfest tingretter. Domstolene består som selvstendige enheter under en felles leder, med samme tinghus som i dag og samme antall ansatte.

Felles ledelse for tingretter på Haugaland og Sunnhordland

Styret i Domstoladministrasjonen vedtok i dag enstemmig å etablere felles ledelse for Haugaland og Sunnhordland tingretter. Domstolene består som selvstendige enheter under en felles leder, med samme tinghus som i dag og samme antall ansatte.

Vitneundersøkelse 2018

Domstoladministrasjonen har gjennomført en undersøkelse blant vitner i tingrettene og lagmannsrettene. I undersøkelsen forteller vitner i både straffesaker og sivile saker om sin opplevelse av det å være i retten og hvordan de opplever aktørene

Nordiske land har høyest rettssikkerhet

Norge er rangert som land nummer to i verden når det gjelder rettssikkerhet ifølge World Justice Project (WJP). På de fire første plassene kommer Danmark, Norge, Finland og Sverige.