Årsrapport 2019

- 2019 ble på mange måter et spesielt år for Norges domstoler. Riksrevisjonens rapport om effektivitet i domstolene og Domstolkommisjonens rapport om struktur påpekte begge en rekke ulemper i måten vi er organisert på, som påvirker vårt arbeid på en negativ måte. Riksrevisjonen ga oss meget skarp kritikk for at vi ikke klarer å overholde de pålagte frister for saksbehandling, skriver styreleder Bård Tønder og direktør Sven Marius Urke i årsrapporten for fjoråret. > Les årsrapporten for 2019 her

Til toppen