Dette skjer i domstolane: Veke 12

Halden tingrett. Foto: Domstoladministrasjonen

Dette er nokon av sakene i nokon av domstolane i landet denne veka. Du kan sjølv sjå liste over alle saker i dei forskjellige domstolane i landet på denne siden. Høgsterett legg også ut informasjon om dei kommande sakene sine her.

Alta tingrett
Ein mann er tiltalt for å ha tatt vare på amfetamin og narkotiske tablettar. Regelbrotet blir sett på som grovt fordi det særleg blir legge vekt på kva slags stoff det gjeld og mengda (25. mars) Saksnummer 21-020759MED-ALTA

Asker og Bærum tingrett
Tvistesak blir overprøvd i tingretten etter dom i forliksrådet mellom fleire partar og Meterskogen barnehage AS om betaling for barnehageplass etter heving av avtale. (23. mars) Saksnummer 21-011872TVI-AHER/1

Ein mann er tiltalt for seksuelt krenkjande åtferd for ved sju tilfelle å ha blotta kjønnsorganet sitt og masturbert føre unge jenter. Hendingane skjedde ifølgje tiltalen på offentlege stader. I tre av tilfella var jentene under 16 år. (25.-26. mars) Saksnummer 21-005550MED-AHER/1

Borgarting lagmannsrett
Lagmannsretten behandlar ein anke over dom i sak om overprøving av UNES vedtak vedrørande familieinnvandring og utvising. (23.-24. mars) Saksnummer 20-108496ASD-BORG/02

Frostating lagmannsrett
Overskjønnssak blir behandla i lagmannsretten mellom Klima og miljødepartementet og Snåsa Fjellstyre i sak om erstatning etter naturmangfaldslova § 50. (23-26. mars) Saksnummer 20-129753SKJ-FROS

Glåmdal tingrett
Alminneleg tvistesak blir behandla i tingretten om krav på prisavslag etter kjøp av ein bil. (24. mars) Saksnummer 21-014432TVI-GLOM

Gulating lagmannsrett
Gulating behandlar anke over dom i sak om usakleg endringsoppseiing og krav om erstatning frå arbeidsgivar. (25.-26. mars) Saksnummer 20-130542ASD-GULA/AVD2

Halden tingrett
Ein mann er tiltalt for i psykotisk tilstand å ha begått drap av ein nærståande slektning med kniv. Tiltalte skal ha stukke fornærma fleire gonger i overkroppen slik at hen etter kort tid døydde av forbløding. (23.-25. mars) Saksnummer 20-169262MED-HALD/

Ein mann er tiltalt for vald mot fire offentlege tenestemenn. I samband med at tiltalte skulle flyttast frå eit fengsel til eit anna, vart han aggressiv og sparka, slo og spytta på fengselsbetjentane som skulle hjelpa til i flyttinga. (23. mars) Saksnummer 21-006669MED-HALD/

Nord-Troms tingrett
Ein mann er tiltalt for drapsforsøk. I følgje tiltalen brukte mannen ein krumkniv med eit 24 cm langt blad til å stikka fornærma i nakken slik at fornærma fekk fleire djupe stikksår tett ved store blodkar. (23.-25. mars) Saksnummer 21-022124MED-NHER

Noregs Høgsterett
Høgsterett behandlar denne veka anke over dom i straffesak om føretaksstraff for bruk av arbeidskraft utan nødvendige løyve. (25. mars) Saksnummer 20-182212STR-HRET

Oslo tingrett
Ein mann er tiltalt for å ha valdtatt eit barn under 14 år. Han er òg tiltalt for å ha tvinga henne til å senda han nakenbilete ved å trua med å leggja ut bilete av henne på pornografiske nettsider. Ifølgje ein tilleggstiltale er han òg tiltalt for liknande forhold mot to andre barn og besittelse av ca. 10.000 bilete som seksualiserte barn. (23.-26. mars) Saksnummer 21-017000MED-OTIR

Ei kvinne er tiltalt for drapsforsøk. Ifølgje tiltalen skal ho ha stukke ein mann fleire gonger med kniv og slått han i hovudet med ein hammar. Statsadvokaten har varsla at dei vil leggja ned påstand om tvunge psykisk helsevern. (23.-24. mars) Saksnummer 21-028667MED-OTIR

Romsdal tingrett
Ein mann er tiltalt for seksuell omgang med slektning i nedstigande linje. Valdtekta blir sedd på som grov fordi det særleg blir lagt vekt på den fornærma sin alder på handlingstidspunktet, og at det har skjedd fleire overgrep. (24.-26. mars) Saksnummer 21-015900MED-ROMS

Senja tingrett
Tingretten tar til behandling ei straffesak om grovt underslag. Ei kvinne er tiltalt for over fleire år å underslå beløp frå arbeidsgivaren sin ved å slå inn fiktive beløp på kassaapparatet til butikken og deretter ta kontantar frå kassa. I følgje tiltalen er det underslåtte beløpet nærare ein halv million kroner. (25. mars) Saksnummer 21-009226MED-SENJ

Sogn og Fjordane tingrett
Tingretten behandlar tvistesak i sak om oppgjer etter utført arkitektarbeid for Loen skylift. (22.-25. mars) Saksnummer 19-085925TVI-SOFT

Sør-Trøndelag tingrett
Ein mann er tiltalt for grovt narkotikaregelbrot. I følgje tiltalen tok mannen vare på cirka tre kilo amfetamin i ein bag på eit hotellrom han disponerte. (22.-25. mars) Saksnummer 21-019086MED-STOR

To menn er tiltalte for drapsforsøk. Dei påførte stikkskadane på fornærma medførte betydeleg blodtap og skadar på vitale indre organ som ville medført død utan rask livreddande behandling. (23.-25. mars) Saksnummer 21-017698MED-STOR

Øst-Finnmark tingrett
Ein mann er tiltalt for drapsforsøk på morfaren sin ved å slå han fleire gonger med knytt neve i hovudet og ved å pressa armen mot halsen hans. Den fornærma vart påført brot i underkjeven, brot i overkjeven og brot i skjoldbrusken. (22.-25. mars) Saksnummer 21-006206MED-OSFI

Til toppen