Dette skjer i domstolene 1. - 5. november

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Borgarting lagmannsrett

Lagmannsretten behandler begrenset anke i sak om grov voldtekt av barn under 14 år. (2. – 4. november) Saksnummer 21-075038AST-BORG/03

 

Buskerud tingrett

En kvinne er tiltalt for drap. Saken har en strafferamme over 6 år. (2. – 5. november) Saksnummer 21-116608MED-TBUS/TDRA

En mann er tiltalt for grovt å ha utøvd vold mot dyr. Mannen skal ifølge tiltalen utøvd vold mot to hunder. Begge hundene fikk alvorlige indre skader og døde med kort tids mellomrom. (4. november) Saksnummer 21-109644MED-TBUS/TDRA

 

Gulating lagmannsrett

Lagmannsretten behandler anke over dom i sak med krav om erstatning for verditap etter dekningssalg. Heving av boligkjøp. (3. – 4. november) Saksnummer 21-029139ASD-GULA/AVD2

 

Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett

Jordskifteretten gjennomfører befaring i sak om oppløsning av sameie og sambruk (2. november) Saksnummer 17-195636REN-JHOS

 

Helgeland tingrett

Forberedende rettsmøte i sak om voldtekt, misbruk av overmaktsforhold. Strafferamme over 6 år. (1. november) Saksnummer 21-085317MED-THEL/TMRA

 

Hordaland tingrett

En mann er tiltalt etter Dyrevelferdsloven. Mannen skal ifølge tiltalen unnlatt å sørge for veterinærbehandling eller avliving av en ponni som led av alvorlig sykdom i hovene og av hudsykdom, og som viste sterk avmagring. Han sørget heller ikke for korrekt beskjæring av hovene slik at disse var svært forvokste, krummet seg oppover og hadde rørformet fasong, noe som i seg selv påvirket hestens gange og helse. Hestens lidelser ble forsterket av at hverken tilsyn, fôring eller annet stell var tilpasset dens helsetilstand. (1. – 3. november) Saksnummer 21-104224MED-THOD/2

Tingretten behandler en tvistesak. Saken gjelder overprøving av dom fra forliksrådet i et pengekrav. (1. november) Saksnummer 20-144094TVI-THOD/1

 

Møre og Romsdal tingrett

En kvinne er tiltalt for 27 tilfeller av tyveri fra kjøretøy, butikker, boder, hotell ol. I tillegg er kvinnen tiltalt for ved fem tilfeller å ha benyttet en annens bankkort og identitet til bestilling av varer og tjenester. (2. – 3. november) Saksnummer 20-144094TVI-THOD/1

 

Nord-Troms og Senja tingrett

En ung gutt er tiltalt for seksuell omgang med et barn under 14 år. (4. – 5. november) Saksnummer 21-133206MED-TNTS/TTRM

 

Norges Høyesterett

Norges Høyesterett behandler anke over dom i sak om inndragning av mobiltelefon fra person under strafferettslig lavalder. (4. – 5. november) Saksnummer 21-103015STR-HRET

 

Oslo tingrett

En tidligere stortingsrepresentant er tiltalt for å ha levert 61 falske reiseregninger fra september 2016 til oktober 2018, som innvalgt representant til Stortinget. (2. november – 15. desember) Saksnummer: 21-055721MED-TOSL

En mann er tiltalt for grovt bedrageri. Ifølge tiltalen skal han ha utgitt seg for å være andre personer og forledet flere banker til å utbetale over 3 millioner kroner i lån. Han er også tiltalt for grov hvitvasking. (1. – 19. november) Saksnummer: 21-135830MED-TOSL

Sivile saker:

Nei til EU saksøker staten for å stanse gjennomføringen av EUs tredje energimarkedspakke i norsk rett. Organisasjonen hevder Stortingets samtykke er i strid med Grunnlovens bestemmelser om suverenitetsavståelse: Samtykket skulle hatt ¾ flertall, og ikke bare alminnelig flertall, hevder Nei til EU. Søksmålet ble først avvist av Oslo tingrett, som mente saken verken gjaldt et «rettskrav» eller hadde nødvendig aktualitet for Nei til EU, jf. tvisteloven § 1-3. Anken ble forkastet i lagmannsretten, men Høyesterett kom til at saken kunne fremmes (HR-2021-417-P). (1.-5. november) Saksnummer: 18-167528TVI-TOSL

Saken gjelder gyldigheten av Norges Kroppsbygger og Fitnessforbund sitt vedtak om å utestenge saksøker fra engasjement, styreverv og dommeroppdrag. Utestengelsen skjedde på bakgrunn av et underslag som ble begått da saksøker var president. Saksøker benekter ethvert kjennskap til underslaget, og krever erstatning samt at vedtaket blir kjent ugyldig. (2. – 4. november) Saksnummer 21-063116TVI-TOSL

 

Salten og Lofoten tingrett

En mann er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. Mannen skal ifølge tiltalen sovnet bak rattet, og kommet over i motgående kjørefelt hvor han kolliderte med møtende bil. Passasjeren i den møtende bilen omkom av skadene. (3. – 5. november) Saksnummer 21-078469MED-TSOL/TBOD

 

Indre og Østre Finnmark tingrett

En ung mann er tiltalt for å filmet en jente under seksuell omgang og deretter delt videoen med flere andre. (2. november) Saksnummer 21-136587MED-TIOF/TVAD

 

Søndre Østfold tingrett

En mann er tiltalt for narkotikasmugling. I februar i år, som fører av en trailer, innførte han nesten 50 kilo hasj fra Sverige til Norge over Svinesund. (3. november) Saksnummer 21-122178MED-TSOS/THAL

 

Sør- Rogaland tingrett

To menn er tiltalt for oppbevaring av over 700 gr amfetamin, 98 diazepam tabletter og 83 alprazolam tabletter. Overtredelsen er grov fordi det særlig legges vekt på hva slags stoff det gjelder og mengden av stoffet. (2. november) Saksnummer 21-102179MED-TSRO/TSTA

 

Trøndelag tingrett

En ung mann er tiltalt for voldtekt og seksuell omgang med et barn under 14 år. I perioden januar 2020 til mars 2021skal han ifølge tiltalen ved gjentatte anledninger seksuell omgang med en ung gutt. Mannen er i tillegg tiltalt for oppbevaring av ca. 300 animerte bilder som viser seksuelle overgrep mot barn. (3. – 4. november) Saksnummer 21-137834MED-TTRO/TSTE

Vestre Finnmark tingrett

En kvinne er tiltalt for ved trusler, vold og andre krenkelser ha mishandlet sin datter gjentatte ganger over en to –års periode. (1. – 2. november) Saksnummer 21-081554MED-TVFI/TALT

Til toppen