Dette skjer i domstolene 10. - 14. januar

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Agder tingrett

En mann er tiltalt for blant annet hytteinbrudd og flere båttyverier sommeren 2020 /10. – 13. januar) Saksnummer 21-135523MED-TAGD/TKRI

En mann er tiltalt for drapsforsøk mot tre personer. Mannen skal ifølge tiltalen skutt med en Remington Remington 870 Super magnum haglegevær. Den ene fornærmedes ben måtte ved senere operasjoner amputeres. (11. – 26. januar) Saksnummer 21-123323MED-TAGD/TARD

 

Hordaland tingrett

Tingretten gjennomfører hovedforhandling i tvistesak om krav om erstatning etter pasientskade (10. januar) Saksnummer 20-177066TVI-THOD/

To menn er tiltalt for grov hvitvasking av andres utbytte. Mens den ene tiltalte satt fengslet forsøkte han å bistå ved vekslingen av 181 000 kroner i kontanter som stammet fra omsetning av dopingmidler og annen kriminalitet til den digitale kryptovalutaen Bitcoin som tillater anonymt eierskap og anonyme overføringer av verdier. Han opprettet en profil på et nettsted og mottok der 2 Bitcoin før han videreformidlet til den andre tiltalte at kontantbeløpet skulle sendes til en angitt postmottaker i Stavanger. Han lykkes ikke, fordi kommunikasjonen med tiltalt ble oppdaget av ansatte i fengslet og postpakken med kontanter beslaglagt av politiet. I tillegg er den ene tiltalt for salg og oppbevaring av dopingmidler. (10. – 11. januar) Saksnummer 21-114858MED-THOD/

 

Hålogaland lagmannsrett

Lagmannsretten behandler sak i anke over dom der en person har saksøkt kommunen med krav om erstatning for skade som følge av mobbing på skolen. (11. – 14. januar) Saksnummer 21-103397ASD-HALO

 

Midtre Hålogaland tingrett

En voksen kvinne er tiltalt for å er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med et barn mellom 14 og 16 år. (13. – 17. januar) Saksnummer 21-130276MED-TMHA/THAR

 

Oslo tingrett

En kvinne har foreløpig ikke vedtatt et forelegg på 30.000 kroner for å ha arrangert en sammenkomst i april 2021 med fem gjester. I denne perioden var det kun tillatt med to personer utover egen husstand. I tillegg var kvinnen i smittekarantene. Tre andre personer har foreløpig ikke vedtatt forelegg på 10.000 kroner for å ha deltatt på sammenkomsten. (14. januar) Saksnummer: 21-163364MED-TOSL

Tidligere daglig leder i Skagerak Group AS og tre tidligere regionsdirektører i Stendi er tiltalt for grov korrupsjon. (11. januar – 18. februar) Saksnummer: 21-094103MED-TOSL

En såkalt «etterfølgende muntlig forhandling av midlertidig forføyning». I romjula besluttet Oslo tingrett å midlertidig stanse ulvejakta for de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås. Se avgjørelsen her: https://www.domstol.no/enkelt-domstol/oslo-tingrett/nyheter/ulvejakta-stanses-midlertidig/. Staten har bedt om muntlige forhandlinger for å oppheve denne kjennelsen Noah for dyrs rettigheter, Stiftelse Wwf Verdens Naturfond, Foreningen Våre Rovdyr – Staten v/ Klima- og miljødepartementet, (13. – 14. januar) Saksnummer: 22-000738TVI-TOSL

 

Romerike og Glåmdal tingrett

En kvinne er tiltalt for mishandling av sitt nyfødte barn. Barnet skal ha fått brudd i skinnbeinet, kragebeinet og håndleddet som følge av mishandlingen. Saken har en strafferamme over seks år. (5. – 21. januar) Saksnummer 21-129905MED-TROG/TLST

 

Søndre Østfold tingrett

En mann er tiltalt for uaktsom fremkalling av fare for allmenheten ved brann. Mannen skal i beruset tilstand ikke vært tilstrekkelig varsom ved bruk av komfyren ved at han hadde skrudd på tre plater samtidig. Det oppstod brann som spredte seg til store deler av bygningen. Flere personer som oppholdt seg i bygningen kunne lett ha omkommet. (10. januar) Saksnummer 21-169522MED-TSOS/TSAR

 

En kvinne er tiltalt for uaktsom grov hvitvasking.  Kvinnen skal ifølge tiltalen mottatt fem overføringer på tilsammen nærmere 400. 000.- fra for henne ukjente personer, vekslet pengene til euro, og så videresendte dem til utlandet, via en utenlandsk betalingsformidler. Midlene stammet fra straffbart bedrageri i form av internett relatert kjærlighetsbedragerier. (14. januar) Saksnummer 21-173463MED-TSOS/TSAR

 

Vestre Innlandet tingrett

En mann er tiltalt for kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige. Mannen skal ifølge tiltalen fått kontakt med de mindreårige via sosiale medier på Snapchat. Han skal der har bedt om bilder av de mindreårige barna der han ber de om å utføre seksuelle handlinger mot betaling. Mannen skal også truet med publisering av allerede oversendte bilder og truet også med at han ville begå  selvmord ovenfor flere av de fornærmede  (10. – 17. januar) Saksnummer 21-123283MED-TVIN/TLHM

 

Østre Innlandet tingrett

Flere menn er tiltalt for grovt ran med betydelig skade til følge. (10. – 14. januar) Saksnummer 21-108883MED-TOIN/THAM

Til toppen