Dette skjer i domstolene 11.-15. oktober

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Agder tingrett

En ung mann er tiltalt for drap. Fornærmede døde av pustesvikt og forblødning på grunn av knivstikk i hals og bryst. (11. – 13. oktober) Saksnummer 21-113014MED-TAGD/TKRI

En kvinne er tiltalt etter Straffelovens § 280 for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse.  Ved utkjøring utenfor en barnehage var hun ikke tilstrekkelig aktpågivende og varsom, idet hun ikke forsikret seg om at det ikke befant seg noen i bilens umiddelbare nærhet. Kvinnen kjørte på et barn født i 2019. Barnet havnet under bilens dekk, og ble påført varige skader. (13. – 15. oktober) Saksnummer 21-110050MED-TAGD/TARD

 

Borgarting lagmannsrett

Lagmannsretten behandler bevisanke i sak om grov narkotikaovertredelse. Saken gjelder flere menn som er tiltalt for oppbevaring, overdragelse og videresalg av over 60 kilo marihuana. En av de tiltale er i tillegg tiltalt for videresalg av nærmere en halv kilo kokain. (11. – 14. oktober) Saksnummer 21-090833AST-BORG/01

 

Buskerud tingrett

En mann er tiltalt for grove trusler, mishandling og voldtekt av sin tidligere ektefelle. Mannen er også tiltalt for mishandling av sine to mindreårige barn. I tillegg kommer en tiltale for å ha grepet en politibetjent hardt rundt strupehodet. (11. – 15. oktober) Saksnummer 21-069178MED-TBUS/TDRA

 

Haugaland og Sunnhordland tingrett.

En mann er tiltalt for hatefulle ytringer med homofil orientering. (12. oktober) Saksnummer 21-101428MED-THOS/THAU

 

Hordaland tingrett

En mann er tiltalt for flere tilfeller av vold mot offentlige tjenestemenn. Dette omfatter politiet og vektere i tjeneste. (12. – 13. oktober) Saksnummer 21-092375MED-THOD/1

Tre menn er tiltalt for transport og oppbevaring av nærmere en kilo amfetamin og nærmere fire kilo hasjisj (cannabisharpiks) En av mennene er i tillegg tiltalt for å ha mottatt ved en eller flere anledninger kontantbeløp som var utbytte fra omsetning av narkotika, samlet nærmere kr 120. 000
(13. – 14. oktober) Saksnummer 21-113888MED-THOD/6

 

Nord-Troms og Senja tingrett

En mann er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. Mannen hadde ifølge tiltalen eneansvar for døgnkontinuerlig tilsyn med fornærmede som var psykisk utviklingshemmet. I forbindelse med at fornærmede skulle bade, tappet han vann i badekaret, fornærmede tok plass, og tiltalte forlot baderommet og tok opphold i stuen. På grunn av alkoholinntak samme ettermiddag og kveld og/eller generell tretthet sovnet han, og unnlot dermed helt å ha oppsyn med fornærmede.  På et tidspunkt mens han hadde ligget og sovet, døde fornærmede i badekaret ved at han druknet. (14. – 15. oktober) Saksnummer 21-116463MED-TNTS/TFIN

 

Norges Høyesterett

Høyesterett behandler anke over dom i sivil sak i Trygderett. Saken omhandler graderte sykepenger for en deltidsansatt med to arbeidsgivere. (12. – 13. oktober) Saksnummer 21-017876SIV-HRET)  

 

Oslo tingrett

En mann i slutten av 20-årene er tiltalt for ulovlig besittelse av en helautomatisk maskinpistol, to halvautomatiske pistoler, et haglgevær og flere hundre patroner. (11. oktober) Saksnummer: 21-103885MED-TOSL

To menn er tiltalt for heleri og mva-bedrageri av nesten 20 millioner kroner ved at de bokførte og betalte fiktive fakturaer. ( 2. oktober – 6. desember) Saksnummer: 20-183619MED-TOSL

 

Romerike og Glåmdal tingrett

En mann er tiltalt for incest. Mannen skal ifølge tiltalen misbrukt sitt barnebarn. (11. – 12. oktober) Saksnummer 21-093299MED-TROG/TLST

 

Salten og Lofoten tingrett

Tre menn og en kvinne er tiltalt for grov narkotikaovertredelse, betydelig mengde. Det er satt av 10 dager til saken. (11. – 22. oktober) Saksnummer 21-040887MED-TSOL/TBOD

 

Trøndelag tingrett

En mann er tiltalt etter Straffelovens § 273 og 254. Mannen skal ha skadet en kvinne slik at hun måtte sy i hodet. I tillegg skal han ha tvunget kvinnen inn på et rom i hennes bopel ved dytt eller annen fysisk maktbruk. Deretter låste han døren. Kvinnen kom seg ut av rommet i 2. etasje ved å hoppe ut av vinduet. (11. – 12. oktober) Saksnummer 21-108728MED-TTRO/TSTE

En mann er tiltalt for grovt heleri. Etter å ha forfalsket flere fakturaer fra utenlandske og norske firmaer påtok den den tiltalte å motta pengene til eget selskap. Midlene er utbytte av straffbare handlinger. Samlet er beløpet flere millioner kroner. (12. – 13. oktober) Saksnummer 21-120501MED-TTRO/TTRD

Til toppen