Dette skjer i domstolene 18 - 22. oktober

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Agder lagmannsrett

Lagmannsretten behandler bevisanke i sak om grovt ran med døden til følge. (18. oktober – 5. november) Saksnummer 21-083553AST-ALAG

 

Agder tingrett

En mann er tiltalt for promillekjøring, og for å ha fremsatt trusler mot en offentlig tjenestemann. Blodprøve tatt en times tid etter tiltalte var innbragt viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,02
(18. oktober) Saksnummer 21-129659MED-TAGD/TARD

 

Buskerud tingrett

En manne er tiltalt for voldtekt av en ung kvinne. Det vil bli lagt ned påstand om kontaktforbud og erstatning til fornærmede. (18. – 21. oktober) Saksnummer 21-063765MED-TBUS/TKOB

En mann er tiltalt for brudd på Smittevernloven, gjeldene karantenebestemmelsene. (18. oktober) Saksnummer 21-118309MED-TBUS/TNES

 

Eidsivating lagmannsrett

Lagmannsretten gjennomfører ankebehandling i sak etter Dyrevelferdsloven der en mann er tiltalt for å hatt seksuell omgang med hunder. Dette skal ha pågått mellom 2012 og 2020.
Mannen er også tiltalt for å ha oppbevarte han 32 bilder og en video som dokumenterer seksuelle overgrep mot barn. (22. oktober) Saksnummer 21-063811AST-ELAG/

 

Sunnhordland og Haugaland tingrett

En kvinne er tiltalt for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse. Kvinnen skal ifølge tiltalen ha rygget på og over fornærmede, som stod sammen med flere andre personer foran en varebil. Kvinnen kjørte deretter fremover mens hun svingte til venstre, og kjørte på ny over fornærmede. Totalt ble 5 personer skadet ved hendelsen. (18. – 19. oktober) Saksnummer 21-102779MED-THOS/TLEI

 

Hordaland tingrett

En mann er tiltalt for gjentatte ganger, og over flere år ha utgitt seg for å være en ung gutt eller jente på blant annet Snapchat og Skype og på den måten oppnådd kontakt med andre unge jenter og gutter. Den tiltalte har tilegnet seg, og spurt etter seksuelt innhold i video og bilder. Mannen har også sendt seksualiserte bilder av seg selv. Flere av barna var tidligere elever av mannen. (14. oktober – 5. november) Saksnummer 21-102406MED-THOD/

 

Møre og Romsdal tingrett

En mann er tiltalt etter Skattebetalingsloven § 18 - 1 første ledd. I egenskap som daglig leder og styreleder i et firma, unnlot han for en periode fra mai til november i 2016 å gjennomføre forskuddstrekk i lønnsutbetalinger til ansatte i selskapet. Forskuddstrekk skulle vært foretatt med over 1 million kr. (19. oktober) Saksnummer 21-136216MED-TMOR/TALE

 

Norges Høyesterett

Ankeforhandling i straffesak, anke over dom. Sakstema er om det er grunnlag for samfunnsstraff ved overtredelse av straffeloven § 302 – samleie med barn under 16 år (22. oktober) Saksnummer 21-120050STR-HRET

 

Oslo tingrett

En mann i er tiltalt for grovt bedrageri. Ifølge tiltalen skal han ha fått tre personer til å tro at han var berettiget til å selge tre båter og forledet dem til å betale ham flere millioner kroner. (18. – 21. oktober) Saksnummer: 21-123492MED-TOSL

En mann er tiltalt for mishandling av sin tidligere ektefelle under en biltur i India. Han skal ha slått henne flere ganger med en stokk med spiker i. (18. – 20. oktober) Saksnummer: 21-078936MED-TOSL

En mann er tiltalt for gjentatte voldtekter fra 2005 til 2013 av et barn født i 1994. (19. – 21. oktober) Saksnummer: 21-099441MED-TOSL

 

Romerike og Glåmdal tingrett

Et foreldrepar er tiltalt for grov mishandling av sine tre barn. Volden har blant annet bestått av slag og spark, innestenging, trusler om å ikke få mat og trusler med kniv. (19. oktober – 27. oktober) Saksnummer 21-066118MED-TROG/TLST

En mann er tiltalt for hatefulle ytringer – basert på hudfarge, nasjonal/etnisk opprinnelse. Mannen skal ifølge tiltalen i februar 2021 på Oslo lufthavn, i bagasjehallen mens de ventet i kø for å ta Covid-19 test, uttalte han "kom deg tilbake til ditt hjemland, din svarting", "din jævla utlending", "skjønner ikke hvorfor de fyller opp Norge med utlendinger" og "jeg er norsk, så jeg må få ta først. Jeg trenger ikke å vente på at dere tar utlendinger først" eller lignende til fornærmede. (19. oktober) Saksnummer 21-129610MED-TROG/TEID

 

Søndre Østfold tingrett

En mann er tiltalt for oppbevaring av amfetamin, GBL og MDMA tabletter. Overtredelsen er grov fordi det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder og mengden. Mannen er i tillegg tiltalt for ved åtte tilfeller ha mottatt penger for varer han angivelig skulle selge. De fornærmede mottok aldri varene de hadde betalt for. (19. oktober) Saksnummer 21-101547MED-TSOS/TFRE

En mann og en kvinne er tiltalt for oppbevaring av nærmere tre kilo cannabis. De er også tiltalt for bruk av samme substans. (22. oktober) Saksnummer 21-087058MED-TSOS/TMSS

  

Sør Rogaland tingrett

En mann er tiltalt for drap. Mannen skal ifølge tiltalen drept en kvinne med kniv, for deretter å ha tent på gjenstander i leiligheten i et forsøk på å skjule ugjerningen. (19. – 29. oktober) Saksnummer 21-067899MED-TSRO/TSDN

 

Vestre Innlandet tingrett

To menn er tiltalt for oppbevaring av nærmere 2, 5 kilo hasj. Mennene ble oppdaget på Lillehammer stasjon og hasjen befant seg på Trondheimstoget. (19.oktober) Saksnummer 21-095257MED-TVIN/TLHM

 

Trøndelag tingrett

En kvinne er tiltalt for grovt underslag. I 2015, hadde hun fullmakt til å forestå privat skifte etter sin samboers død. Fullmakt til privat skifte var gitt henne av avdødes livsarvinger. Kvinnen brukte fullmakten til å realisere verdier tilhørende avdøde, herunder fast eiendom, aksjer og kjøretøy. Hun realiserte verdier for kr.2.186.624,- som hun overførte til egne kontoer. Hun forbrukte pengene selv i løpet av sommeren - høsten 2015, til tross for at livsarvingene hadde et krav på ca. kr.1.200.000,- i arv etter sin far. Saksnummer 21-122075MED-TTRO/TSTE

Til toppen