Dette skjer i domstolene 25 - 29. oktober

Borgarting lagmannsrett

Lagmannsretten gjennomfører ankebehandling over bevis i sak mot en mann som er tiltalt for oppbevaring eller medvirkning til oppbevaring av 55 kilo metamfetamin. (26. 10 – 4. 11) Saksnummer 21-056304AST-BORG/01

Lagmannsretten behandler bevisanke i sak der en mann er tiltalt for forsøk på medvirkning til terrorhandlinger. (26.10 – 12. 11) Saksnummer 21-110186AST-BORG/01

 

Buskerud tingrett

En mann er tiltalt for grov kroppsskade. Saken har en strafferamme over seks år. (27. 10 - 29.10) Saksnummer 21-091806MED-TBUS/TDRA

 

Hordaland tingrett

To menn er tiltalt for grovt forsikringsbedrageri. Forsikringsbedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade og er begått av flere i fellesskap. De to mennene skal ifølge tiltalen fremsatt krav om over 650 000 kroner i forsikringsoppgjør for tap av 39 kryptovalutautvinnings-maskiner i en brann. De to tiltalte fortalte begge i samtaler med forsikringsselskapet at det var 39 maskiner som gikk tapt i brannen, til tross for at det var 25 maskiner som gikk tapt. (26. – 27. 10) Saksnummer 21-102714MED-THOD/2

En mann er tiltalt etter Straffelovens § 155 for ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd å ha påvirket en offentlig tjenesteperson til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling eller hindret en slik handling, og etter Straffelovens § 266 for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha forfulgt en person eller på annen måte krenket en annens fred. Mannen skal ifølge tiltalen kommet med trusler mot tre ansatte ved et NAV kontor. (26. 10) Saksnummer 21-111036MED-THOD/2

 

Møre og Romsdal tingrett

En kvinne er tiltalt for i psykotisk tilstand å ha tent på papir og gjenstander slik at det oppstod brann og røykutvikling i en leilighet. De personene som oppholdt seg i de nærmeste leilighetene kunne ha mistet livet dersom brannen ikke hadde blitt slukket. (28. – 29. 10) Saksnummer 21-115929MED-TMOR/TALE

 

Norges Høyesterett

Norges Høyesterett behandler anke over dom i sivil sak om utøvelse av offentlig myndighet i fiskerinæringen, og om gyldigheten av vedtak om inndragning av fangstoppgjør. (26. – 27. 10) Saksnummer 21-049535SIV-HRET

 

Oslo tingrett

I en tidligere utsatt straffesak er tre menn tiltalt for grov frihetsberøvelse. Ifølge tiltalen skal de sprayet forsvarsspray i øynene på en mann, satt på ham håndjern, slått og sparket, og injisert noe som de sa var heroin i ham. De er også tiltalt for grov voldtekt av samme mann. (26. 10 – 9. 11) Saksnummer: 20-086756MED-OTIR

En mann ble i 2012 dømt til tvungent psykisk helsevern for drap og for ha dumpet likdelene i Oslofjorden. Nå ber Oslo statsadvokatembete om forlengelse av dommen. (28. – 29. 10) Saksnummer: 21-097342MED-TOSL

Sivil sak: Saksøkeren mistet jobben på grunn av fravær fra jobben da han måtte sitte i koronakarantene etter å ha vært på ferie i utlandet. Han krever erstatning og at han får jobben tilbake. Saksøker har begjært saken stanset, men tingretten avsa kjennelse 11. oktober om at saken ikke skal stanses. Kjennelsen er anket, men Borgarting lagmannsrett har foreløpig ikke avgjort spørsmålet. (28. – 29. 10) 21-061554TVI-TOSL

 

Ringerike, Asker og Bærum tingrett

En mann er tiltalt for drapsforsøk. Saken har en strafferamme over seks år. (26 – 29. 10) Saksnummer 21-077819MED-TRAB/THON

 

Indre og Østre Finnmark tingrett

En mann er tiltalt etter Havressursloven. Mannen skal ifølge tiltalen over en periode i 2018 og 2019 på ulike lokasjoner eller via telefon, kjøpt eller tatt imot kongekrabber ved flere anledninger. Mannen skal ha kjøpt kongekrabbene og fraktet disse sørover med formål om å selge disse videre. I denne perioden kjøpte eller mottok han rundt 2,4 tonn hele krabber og klør, noe som tilsier en markedsverdi på omkring 1 252 800 kroner. Han kjøpte eller tok imot kongekrabbene selv om han visste at de var fangstet ulovlig. (25 – 29. 10) Saksnummer 21-079059MED-TIOF/TTAN

 

Søndre Østfold tingrett

En mann er tiltalt for å fraktet over 94 kilo hasj fra Sverige til Norge i en lastebil. Narkotikaen var pakket i to pappesker som var plassert sammen med andre legale varer i lastebilens varerom. (26. – 29. 10) Saksnummer 21-095043MED-TSOS/THAL

 

Sør- Rogaland tingrett

En mann er tiltalt for grovt bedrageri mot NAV. Ifølge tiltalen skal mannen uriktig fylt ut meldeskjema. Mannen skal ha unnlatt å oppgitt riktig antall timer arbeidet på meldekortet, og på den måten mottok han urettmessig utbetalinger på over 480 000 kroner. (26. 10) Saksnummer 21-117885MED-TSRO/TSTA

 

Trøndelag tingrett

En mann er tiltalt for voldtekt av barn under 14 år. Mannen skal via webkamera fått et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. (26. 10) Saksnummer 21-133708MED-TTRO/TTRD

Til toppen