Dette skjer i domstolene 6 - 10- desember

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Agder tingrett

En mann er tiltalt for voldtekt og grov vold.  Mannen skal ifølge tiltalen tatt gjentatte ganger kvelertak på fornærmede og minst en gang så hardt at han stanset lufttilførselen hennes. Videre dunket han hodet hennes mot en vinduskarm, slo henne flere ganger i ansiktet med flat og knyttet hå Han truet henne flere ganger med at han skulle drepe henne, kjøre henne på heia og grave henne ned. Da hun rømte ut gjennom et vindu løp han etter, tok fysisk tak i henne og dro henne tilbake inn i boligen. Fornærmede fikk som følge av voldsutøvelsen hjernerystelse og flere blåmerker og hevelser i ansiktet og på kroppen. (6. – 14. desember) Saksnummer 21-131346MED-TAGD/TFAR

 

Buskerud tingrett

En mann er tiltalt for innbrudd og hensynsløs adferd i et hyttefelt i Uvdal. Mannen skal ifølge tiltalen brutt seg inn i en hytte ved å knuse et vindu før han deretter ødela og tilgriset en rekke gjenstander og inventar slik at det oppstod skade for over 100. 000 kr. Den tiltalte skal deretter ha oppsøkt en annen hytte og banket gjentatte ganger på ytterveggen til hytteeier.  Da hytteeier kort tid etter gikk til ytterdøren stod mannen utenfor døren med en øks hevet over hodet, blod i ansiktet, samt kun iført underbukse. (7. desember) Saksnummer 21-126434MED-TBUS/TKOB

 

Hordaland tingrett

En mann er tiltalt for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd. Ifølge tiltalen skal mannen ved 19 tilfeller ha blottet seg og onanert foran kvinner idet han passerte dem. Mannen skal også ha ropt på noen av kvinnene for å få oppmerksomheten deres i det de passerte. (6. – 8. desember) Saksnummer 21-105353MED-THOD/MEDS

En mann er tiltalt for å for forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig å ha satt frem en diskriminerende eller hatefull ytring, herunder også brukt symboler. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Mannen skal ifølge tiltalen skrevet dette på Facebook. (7.desember) Saksnummer 21-134751MED-THOD/2

 

Midtre Hålogaland tingrett

En kvinne er tiltalt for seksuell omgang med et barn mellom 14 og 16 år. Ifølge tiltalen hadde kvinnen samleie med fornærmede. (6. -  8. desember) Saksnummer 21-130276MED-TMHA/THAR

 

Romsdal tingrett

En mann er tiltalt for forsøk på forsikringssvindel. Mannen tegnet personforsikringene Kritisk sykdom - Økonomiske førstehjelp, med rett til en engangsutbetaling på kr. 250.000,- og Uførhet som følge av kritisk sykdom, som ved kreftdiagnoser gir rett til erstatning på inntil kr. 1.000.000,-  Han unnlot å oppgi opplysninger som var av betydning for forsikringsselskapet  idet han i helseerklæringen utfylt samme dag, ikke opplyste om at det forelå mistanke om at han hadde kreft og at han var blitt henvist til kreftutredning påfølgende dag. (6. desember) Saksnummer 20-175473MED-TMOR

En mann er tiltalt for grovt heleri av våpen og ammunisjon. Mannen mottok ifølge tiltalen 11 rifler, de fleste av merket Sauer, til tross for at han visste at de stammet fra tyveri ettersom flere av riflene var merket med "XXXXX skytterlag". Våpnene hadde en samlet verdi av minimum kroner 150.000,-. Ett av våpnene ble endret til fulldempet og solgt videre.
I tillegg oppbevarte mannen våpen og ammunisjon på bopel og på arbeidsplass, herunder blant annet minst 5000 patroner, 13 rifler (deriblant en halvautomatisk AR-15), 1 avsagd hagle, 1 maskinpistol (stengun), våpendeler til stengun, 1 revolver, 1 hagle, 3 pistoler, 1 US Carabin og våpendeler til AG3. 2 av pistolene var ladd og ble funnet på soverommet. AR-riflen ble funnet på soverommet med patroner i magasinet. (10. desember) Saksnummer 21-154122MED-TMOR/TALE

 

Nord-Troms og Senja tingrett

Tingretten behandler tvistesak i et krav om erstatning etter Tromsø kommunes saksbehandling omkring påstått forurensing fra et spesifikk gnr. og bnr. i Tromsø kommune. (6. – 10. desember) Saksnummer 21-063885TVI-TNTS/TTRM

 

Norges Høyesterett

Høyesterett gjennomfører ankebehandling i sak om straffutmåling for misbruk av offentlig støtteordning knyttet til covid-19-pandemien. (10. desember) Saksnummer 21-135641STR-HRET

 

Oslo tingrett

Tre jenter er tiltalt for å ha ranet en kvinne og tatt en bag som inneholdt 15.000 kroner. Ifølge en tilleggstiltale skal de også ha tatt en Chanel-veske, Airpods og en Louis-Vuitton lommebok fra en annen kvinne ved å slå, sparke og true med kniv. (8. – 10. desember) Saksnummer: 21-157697MED-TOSL

En mann årene er tiltalt for grov kroppsskade mot to personer på et kjøpesenter uten foranledning. Han er i tillegg tiltalt for å ha oppholdt seg i t-banesporet og skapt forsinkelser i t-banetrafikken. Statsadvokaten varsler at de vil nedlegge påstand om tvungent psykisk helsevern. (8. – 14. desember) Saksnummer: 21-122333MED-TOSL

Et selskap har foreløpig ikke vedtatt et forelegg på 300.000 kroner for å ha hatt en person i arbeid uten nødvendige tillatelse. (9. desember) Saksnummer: 21-132837MED-TOSL

 

Vestfold tingrett

En kvinne og en mann er tiltalt for fysisk og psykisk mishandling ved vold, trusler eller nedsettende og krenkende adferd av sine barn og stebarn. Mishandlingen skal ifølge tiltalen pågått over lang tid. Mannen er i tillegg tiltalt for grov mishandling av sin tidligere ektefelle, og for å fremme prostitusjon til nåværende partner (medtiltalte) ved at han tok bilder av henne til bruk i annonse på en nettside, formidlet kontakt mellom henne og kunder, transporterte henne til og fra kunder, ga henne løpende instruksjoner eller beskjeder mens hun var med kunder. Han fikk henne til å overføre hele eller deler av betalingen fra prostitusjonen til hans bankkonto. (6. – 21. desember) Saksnummer 21-086016MED-TVES/TLAR

Til toppen