Dette skjer i domstolene 8. - 12. november

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Agder tingrett

Tingretten behandler sak om gjeninnsettelse av en mann dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år for et drap. Mannen, som ble prøveløslatt etter minstetiden, skal ifølge tiltalen gjentatte ganger brutt vilkårene for prøveløslatelsen. (10 – 11. november) Saksnummer 21-144494MED-TAGD/TKRI

En mann er tiltalt for grov kroppsskade. Mannen skal ha tømt tennvæske over fornærmede og tent på, slik at det oppsto dyp annengangs forbrenning på overkroppen (12. november) Saksnummer 21-124134MED-TAGD/TARD

Borgarting lagmannsrett

Lagmannsretten gjennomfører anke over bevis i sak dere en mann er tiltalt for drapsforsøk med kniv. Den tiltalte skal ha stukket fornærmede i magen med en kjøkkenkniv. (11. – 12. november) Saksnummer 21-091461AST-BORG/01

 Buskerud tingrett

En mann er tiltalt for drapsforsøk. I følge tiltalen forsøkte han å drepe den fornærmede ved å avfyre flere skudd med et dobbeltløpet haglegevær gjennom døren til leiligheten der fornærmede oppholdt  seg. Han lyktes ikke da ingen av haglpatronene traff vitale organer og den fornærmede kvinnen ble kun påført en nerveskade i venstre hånd, flere overfladiske sår som måtte sys og lekkasje/ujevnheter i venstre brystimplantat. (8. – 11. november) Saksnummer 21-118018MED-TBUS/TDRA

Hordaland tingrett

To menn er tiltalt for drapsforsøk. De to mennene skal ha dratt fornærmede ut på verandaen hvor de i fellesskap forsøkte å drepe fornærmede ved å løfte ham opp og over rekkverket. Fornærmede falt ca 16 meter før han traff bakken. Fornærmede overlevde fallet. (8. november – 2. desember) Saksnummer 21-101903MED-THOD/

En kvinne er tiltalt for grovt bedrageri. Kvinnen skal ifølge tiltalen forledet en rekke kredittinstitusjoner til å innvilge lån og kreditt med et samlet beløp på nærmere 2,5 millioner kroner, ved at hun, uten fornærmedes kjennskap eller samtykke, søkte om lån og kreditt i fornærmedes navn, og oppga hennes personalia, samt tok i bruk fornærmedes BankID. (9. – 10. november) Saksnummer 21-102156MED-THOD/1

Midtre Hålogaland tingrett.

En mann er tiltalt for trusler egnet til å fremme alvorlig frykt. Mannen skal ifølge tiltalen stukket en kniv gjentatte ganger i kjøkkenbordet samtidig som han uttalte at han hadde han hadde lyst å drepe og komme i fengsel eller lignende, overfor fornærmede og hennes barn. (10. november) Saksnummer 21-122932MED-TMHA/THAR

 Møre og Romsdal tingrett

En mann er tiltalt etter Straffelovens § 266 for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd å ha krenket en annens fred. Mannen skal ha satt opp kameraer på soverommet, bad, dusj og toalettet til sin stedatter og filmet henne og venninnene hennes. På den måten brøt han også Straffeloven § 311 første ledd, jf. annet ledd for å ha produsert framstilling som seksualiserte barn. Mannen filmet i det skjulte og produserte på den måten film mens de fornærmede var nakne eller lettkledde. (11. – 12. november) Saksnummer 21-105025MED-TMOR/TMOL

Oslo tingrett

Et treningssenter, har foreløpig ikke vedtatt et forlegg på 50.000,-, for å holdt åpent til tross for at Oslo kommune hadde besluttet å stenge slike senter. (12. november) Saksnummer: 21-132456MED-TOSL

En mann er tiltalt for forsøk på seksuell handling og seksuelt krenkende atferd ovenfor barn under 16 år. (8. – 11. november) Saksnummer: 21-099304MED-TOSL

Tingretten behandler tvistesak. Saken dreier seg om avl av hunderasene cavalier king charles spaniel og engelsk bulldog. Saksøker hevder at risikoen for avkom med alvorlige lidelser er i strid med dyrevelferdsloven § 25 (10. – 16. november) Saksnummer: 20-169475TVI-TOSL

Søndre Østfold tingrett

En manne r tiltalt for forsøk på forsikringsbedrageri. Fredag 13. mars 2020 leverte mannen ifølge tiltalen en skademelding til sitt forsikringsselskap vedrørende hans personbil. I skademeldingen oppga han at skader på bakskjerm og forskjerm hadde oppstått i forbindelse med en påkjørsel i mars 2020, til tross for at dette var skader som allerede eksisterte på bilen da han kjøpte bilen to år tidligere. Den uberettigede delen av erstatningen ville beløpt seg til ca. kr 30 000. (10. november) Saksnummer 21-125488MED-TSOS/TFRE

En mann er tiltalt for forsøk på forsikringsbedrageri.  Mannen leverte en skademelding til sitt forsikringsselskap i forbindelse med en vannlekkasje i kjelleren. I skademeldingen og etterfølgende meldinger til forsikringsselskapet oppga han flere gjenstander til erstatning som ikke eksisterte eller ikke var skadet, fotballutstyr (kr 22 500,-), PC (kr 6 000,-), kjøleskap (kr 3 500,-), TV (kr 5 000,-) samt diverse klær (kr 7 000,-), til en samlet verdi av kr 49 000,-. (12. november) Saksnummer 21-122768MED-TSOS/TFRE

Trøndelag tingrett

En mann er tiltalt for en rekke brudd på Straffelovens § 299, 300. og 302. Mannen skal ifølge tiltalen over tid på Snapchat tatt kontakt med unge jenter. Deretter skal mannen bedt om seksualiserte bilder av jentene. Mannen skal ifølge tiltalen sendt dildoer i posten til enkelte av de fornærmede med oppfordring om bruk. Mannen skal ha betalt med gavekort og penger sendt i posten. Flere av de fornærmede var under 14 år.  (8. november – 6. desember) Saksnummer 21-073260MED-TTRO/TTRD

Til toppen