Dette skjer i domstolene: Uke 14

Maria Engøy Duna er dommer i en av ukas utvalgte saker fra Nedre Romerike tingrett. Bildet er fra rettssaken mot en overgrepstiltalt fotballdommer i Nedre Romerike tingrett i 2019. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Asker og Bærum tingrett
To menn er tiltalt for grovt ran. De tiltalte skal ha tatt seg inn i leiligheten til en mann, og truet han til å overføre 100.000 kroner til dem. Ranet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det er brukt grov vold, at det er truet med et særlig farlig redskap, at ranet er nøye planlagt og at det gjaldt en betydelig verdi. (6-8 april, saksnummer 20-177481MED-AHER/1)

Bergen tingrett
En mann er tiltalt for grovt økonomisk utroskap. Mannen, som har vært styreleder og dalig leder i et selskap, skal ha belastet selskapet med fakturaer på over 800.000 kroner. Selskapet skal ikke ha kjøpt eller mottatt noe som tilsa at det skulle belastes med denne summen. (7-12 april, saksnummer 20-170130MED-BERG/6)

Drammen tingrett
En mann er tiltalt for drapsforsøk etter å ha knivstukket sin kone. Mannen er også tiltalt for flere tilfeller av vold og trusler mot henne. (7-15 april,  saksnummer 21-025077MED-DRAM)

Halden tingrett
To menn er tiltalt for grov narkotikaovertredelse da de skal ha forsøkt å innføre betydelige mengder narkotika til Norge. De tiltalte innførte 21,3 kg amfetamin, og 3877 MDMA-tabletter skult i to uthulede girkasser som  lå i bilens bagasjerom. (7-9 april, saksnummer 21-004555MED-HALD/)

Høyesterett
Høyesteretts Annen avdeling behandler en sak som handler om hvorvidt politiet kan kreve utlevering av biologisk materiale uten donors samtykke, når hensikten er å finne donor som har vært savnet i flere år. 

Nedre Romerike tingrett
En mann er tiltalt for grov mishandling i nære relasjoner. I en periode på 18 år skal han ha utøvet vold og trusler mot sin kone. Den tiltalte skal også ha mishandlet og truet sine døtre over perioder på flere år. (7-14 april, saksnummer 20-181902MED-NERO)

Oslo tingrett
I en tidligere utsatt straffesak er en kvinne i tiltalt for hatefulle ytringer på t-banen mot flere ungdommer i t-banevognen. (7. april, saksnummer: 20-150694MED-OTIR)

Tvistesak: Saken gjelder overprøving av Felles klagenemnds vedtak om å utestenge saksøker i ett semester fra Handelshøyskolen BI på grunn av fusk. (7. april, 20-180100TVI-OTIR)

Salten tingrett
En mann er tiltalt for grovt økonomisk utroskap da han i egenskap av å være daglig leder for en bedrift skal ha mottatt, og brukt til private formål,  over en million kroner som betaling for varer og tjenester levert av bedriften. Utroskapen anses som grov da det særlig legges vekt på at handlingen har voldt betydelig økonomisk skade. (6-8 april, saksnummer 20-186479MED-SALT/)

Sunnmøre tingrett
En mann er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Den fornærmede er tiltaltes stedatter. (7-8 april, saksnummer 21-015701MED-SUMO)

Sør Trøndelag tingrett
En mann er tiltalt for mishandling i nære relasjoner og kroppskrenkelser. Mannen skal ha truet og slått sin daværende ektefelle, nektet henne å oppsøke lege, begrenset hennes omgang med andre mennesker, og true med å sende henne tilbake til hjemlandet sitt hvis ikke hun gjorde som han sa. (6-7 april, Saksnummer 21-027222MED-STRO)

Vestfold tingrett
En mann er tiltalt for grov kroppskrenkelse etter han skal ha knivstukket en annen mann. Kroppsskaden er grov fordi det særlig legges vekt på at den har hatt til følge sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, betydelig skade, og for øvrig at den er gjort ved bruk av kniv eller annet særlig farlig redskap. (7-9 april, saksnummer 21-031243MED-VEFO/TO)

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen