Dette skjer i domstolene: Uke 1

Bilde av Norges Lover foran Riksvåpen.
Foto: Berit Roald

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Alstahaug tingrett
En mann er tiltalt for å kjørt i 170 km i timen i 80-sone. Fartsovertredelsen skal ha blitt gjort i en tunnel. Mannen er også tiltalt for ikke å ha stoppet for politiet. (7. januar, saksnummer 20-167593MED-ALST/)

Asker og Bærum tingrett
En mann er tiltalt for grovt økonomisk utroskap etter han skal tatt ut over 2 millioner kroner fra firmaet han var daglig leder i, som ikke var til formål som hørte til forretningsdriften. (5. januar, saksnummer 20-153761MED-AHER/1)

En mann er tiltalt for voldtekt etter å ha hatt seksuell omgang med en bevisstløs kvinne som ikke kunne motsette seg handlingene. Saken har en strafferamme på over 6 år. (7-8 januar, saksnummer 20-146444MED-AHER/1)

Aust-Agder tingrett
En mann er tiltalt for grovt skattesvik. Han er tiltalt for å ha gitt ligningsmyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger, og skal ha unnlatt å oppgi over 6 millioner kroner som skattepliktig inntekt. (6. januar, saksnummer 20-167479MED-AUAG)

Bergen tingrett
En kvinne er tiltalt for bedrageri mot Nav. Tiltalen går ut på at den siktede kvinnen mottok urettmessig enkepensjon fra NAV mellom 2011 og 2016. Hun hadde ifølge tiltale ikke opplyst at hun hadde giftet seg på nytt i 2011, og mottok dermed over 300 000 i ytelse fra NAV i perioden. (6.januar, saksnummer 20-120285MED-BERG/1)

Halden tingrett
En mann er tiltalt for å smugle nærmere 100 000 sigaretter til Norge fra Sverige. Overtredelsen anses for grov særlig på grunn av mengden, og at varene var bestemt for omsetning. I tillegg er tiltalte tidligere er dømt for overtredelse av tollovgivningen. (7.januar, saksnummer 20-129878MED-HALD)

Kongsberg og Eiker tingrett
En mann er tiltalt for å ha truet to personer med et CO2-våpen. Omstendigheten av truslene var egnet til å fremkalle alvorlig frykt. I tillegg er mannen tiltalt for promillekjøring og kjøring uten gyldig førerkort. (8.januar, Saksnummer 20-156474MED-KOEI/02)

Moss tingrett
En kvinne står tiltalt for grov utroskap i egenskap å ha fullmakt til fornærmedes bankkontoer for å bistå med å betale regninger og lignende. I perioden 2015-2018 tilegnet tiltalte seg, ifølge tiltalen, nærmere 650 000 kroner fra fornærmede til eget formål. Hun unnlot i perioden å betale fornærmedes regninger, noe som medførte at fornærmede i tillegg ble pådratt inkassoutgifter. (6-7.januar, Saksnummer 20-137365MED-MOSS)

Nedre Romerike tingrett
En mann står tiltalt i tingretten for en rekke straffesaker. Den første tiltalen gjelder trusler og mishandling av en nær relasjon over en periode på to år. I tillegg er mannen tiltalt for bedrageri mot NAV for over 270.000 kr for uriktig utfylling av meldekort. Mannen er også tiltalt for tre tilfeller av promillekjøring. Til slutt er mannen tiltalt for tre tilfeller av bilkjøring uten gyldig førerkort. (5-7.januar, saksnummer 20-139667MED-NERO)

Rana tingrett
En mann er tiltalt for grov kroppsskade. Tiltalte stakk/skar fornærmede med kniv i låret. Skaden medførte et 13 cm langt kutt. Fornærmede måtte akutt opereres på sykehus etter hendelsen. (7-8.januar, saksnummer 20-143374MED-RANA/)

Sør-Trøndelag tingrett
En mann er tiltalt for tre tilfeller av grovt heleri. Tiltalte påtok seg ifølge tiltalen å motta innbetalinger til eget selskap ved at beløpene ble innbetalt til selskapets konto. Innbetalingene var utbytte fra straffbare handlinger. (7-8.januar, saksnummer 20-153949MED-STOR)

Vesterålen tingrett
En mann er tiltalt for grovt ran. Det er satt av to dager til saken. (7-8.januar, saksnummer 20-103482MED-VTRA)

Øvre Romerike tingrett
En mann er tiltalt for ulovlig å ha hatt med skytevåpen på offentlig sted. Overtredelsen er grov fordi det særlig legges vekt på at våpenet var ladd. Mannen hadde i en bag på ryggen en hagle med 4 patroner i ladeløpet, samt 18 haglpatroner i brystlommene på militærvesten han hadde på seg. (5.januar, saksnummer 20-126231MED-OVRO)

 

 

 

 

Til toppen