Dette skjer i domstolene: Uke 11

John Christian Elden er advokat i en drapssak som starter denne uka i Kongsberg og Eiker Tingrett. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Pool / NTB

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Alta tingrett
To menn er tiltalt for grov narkotikaovertredelse. De skal ha bestilt 200 gram amfetamin via internett, og er også tiltalt for flere andre narkotikaovertredelser. (15-16 mars, saksnummer 20-158300MED-ALTA)

Asker og Bærum tingrett
En mann er tiltalt for å gjentatte ganger ha mishandlet sin tidligere samboer. I følge tiltalen skal mishandlingen ha foregått over en periode på nesten to år, og skal ha bestått av tvang, vold og andre krenkelser. (15-17 mars, saksnummer 21-012170MED-AHER/1)

Aust-Agder tingrett
En mann er tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd. Mannen er også tiltalt for narkotikaovertredelser, tyveri, og vold mot andre fornærmede. Saken har en strafferamme på over 6 år.  (15-18 mars, saksnummer 20-170885MED-AUAG)

Aust-Telemark tingrett
En kvinne er tiltalt for forsøk på grovt forsikringsbedrageri. Hun skal ha meldt inn uriktige opplysninger til et forsikringsselskap i en forsikringssak, og skal med det forsøkt å få utbetalt 100.000 kroner.(19 mars, saksnummer 21-009568MED-AUTE)

Bergen tingrett
En mann og en kvinne er tiltalt for grovt forsikringsbedrageri. De tiltalte skal ha tent på kvinnens enebolig for å få utbetalt forsikringspenger. (15-17 mars, saksnummer 20-150969MED-BERG/2)

Sivil sak: Elleve personer har gått til sak mot Partrederiet Johrema DA, med krav om å stå i stilling, samt krav om ugyldige oppsigelser og erstatning. (15-18 mars, saksnummer 20-096239TVI-BERG/2)

Borgarting lagmannsrett
Lagmannsretten behandler en bevisanke i en grov voldtektssak. Saken har en strafferamme på over 6 år, og det er satt av fem dager til saken. (15-19 mars, saksnummer 20-103309AST-BORG/03)

Gulating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett behandler en ankeforhandling mellom West Drilling Products AS og Abb AS. Temaet er betalingsmislighold. (9-23 mars, Saksnummer 18-186925ASD-GULA/AVD2)

Høyesterett
Høyesterett behandler en sivil sak der det har vært anke over dom i en sak med krav om prisavslag i forbindelse med et boligkjøp der det ble oppdaget skjeggkre. (17-18 mars, saksnummer 20-144513SIV-HRET)

Følg saken her

Gjøvik tingrett
En mann er tiltalt for grov kroppsskade og trusler etter han skal ha slått og sparket en annen mann gjentatte ganger i ansiktet og på kroppen. Han skal også ha rispet ham med en kniv, og påført ham kutt.(17-18 mars, saksnummer 21-002372MED-GJOV)

Hedmarken tingrett
En mann er tiltalt for flere tilfeller av seksuelle handlinger mot barn under 16 år, og for å ha oppbevart bilder og filmer som viser seksuelle overgrep mot barn. (16-18 mars, saksnummer 20-155367MED-HEDM)

Kongsberg og Eiker tingrett
En mann er tiltalt for drap. Tiltalte skal ha skutt en annen mann i buken med et skytevåpen, og mannen døde kort tid etter av skadene.(16-24 mars, saksnummer 20-154296MED-KOEI/02)

Nedre Romerike tingrett
En kvinne og en mann er tiltalt for å ha mishandlet sine to barn. Mishandlingen skal ha bestått av fysisk og psykisk vold og andre krenkelser, og skal ha foregått i en periode over ni år. (15-19 mars, saksnummer 20-098916MED-NERO)

Oslo tingrett
En mann er tiltalt for å ha skutt og drept en kvinne. Han er også tiltalt for flere brudd på våpenloven. (16 - 25, saksnummer 20-134544MED-OTIR)

Sivil sak: Vatne Capital krever erstatning for brudd på aksjonæravtale. Saken handler blant annet om uenigheter rundt avvikling av Søylen-konsernet.15-26 mars, saksnummer 18-094788TVI-OTIR

Sogn og Fjordane tingrett
En mann er tiltalt for å i psykotisk tilstand ha drept en kvinne. Han skal ha knivstukket kvinnen flere ganger i brystet og i buken. Hun døde kort tid etter av skadene hun fikk. (15-18 mars, saksnummer 20-106733MED-SOFT)

Vestfold tingrett
Tre menn er tiltalt for grov kroppsskade og grove trusler mot en annen mann. Fornærmede ble knivstukket flere ganger i hodet og overkroppen. Saken har en strafferamme på over 6 år.(8-15 mars, saksnummer 20-167210MED-VEFO/HO)

Øst-Finnmark tingrett
Tingretten behandler en sivilsak der Båtsfjord kommune krever erstatning fra staten etter totalskade på to kaianlegg i Båtsfjord. (16 mars, saksnummer 20-079420TVI-OSFI)

 

 

Til toppen