Dette skjer i domstolene: Uke 16

Frostating lagmannsrett behandler denne uka en sak mellom Trondheim kommune og el-sparkesykkel-selskapet Ryde. Foto: Terje Pedersen / NTB

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Bergen tingrett
En mann er tiltalt for voldtektsforsøk av en kvinne. Han lyktes ikke i forsøket, da kvinnen fikk klort og bitt mannen slik at hun slapp unna. (20-21 april, saksnummer 20-174242MED-BERG/1)

Borgarting lagmannsrett
Lagmannsretten behandler en bevisankesak fra en mann som tidligere er tiltalt for medvirkning til tvangsarbeid og menneskehandel i forbindelse med Lime-saken. (20 april – 11 mai, Saksnummer 20-022495AST-BORG/02)

Drammen tingrett
En kvinne har saksøkt Drammen kommune for ugyldig oppsigelse. Saksøker ber også om erstatning. 22-23 april, saksnummer 20-172913TVI-DRAM

Eidsivating lagmannsrett
Lagmannsretten behandler en bevisanke i en sak der to utenlandske statsborgere er tidligere tiltalt for innførsel av 2 kg heroin. (21-23 april, Saksnummer 20-187070AST-ELAG/)

Frostating lagmannsrett
Lagmannsretten behandler en tvistesak mellom Trondheim kommune og el-sparkesykkel-selskapet Ryde. Saken handler om utplassering og utleie av sparkesyklene uten kommunens tillatelse. (19-20 april, saksnummer 20-185261ASD-FROS)

Hammerfest tingrett
En mann er tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd. (21-23 april, saksnummer 21-019074MED-HAFE)

Hardanger tingrett
En mann er tiltalt for motarbeidelse av rettsvesenet etter han truet en mann som hadde gitt en ufordelaktig forklaring om han til politiet/og eller i en domstol. (20-22, saksnummer 21-024949MED-HARD)

Kongsberg og eiker tingrett
En mann er tiltalt for vold og voldtekt mot tre forskjellige kvinner. En av de to kvinnene han skal ha blitt voldtatt var under 16 år på det aktuelle tidspunktet, og han er derfor også tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år (21-29 april, saksnummer 20-182363MED-KOEI/01)

Nedre Romerike tingrett
En mann er tiltalt for drap etter han skal ha knivstukket en mann 18 ganger. Fornærmede skal ha dødd etter kort tid av skadene. (21-28 april, saksnummer 21-019891MED-NERO)

Høyesterett
Høyesteretts første avdeling behandler en sak om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern for utvist utenlandsk borger. 20-21 april, saksnummer 21-018214STR-HRET

Søndre Østfold tingrett
En mann og en kvinne er tiltalt for en rekke båt-tyverier i Østfold-området. Tiltalen inneholder også punkter om forsikringssvindel og besittelse av narkotika. (21-22 april, saksnummer 21-017562MED-TSOS/TMSS)

Oslo tingrett
Tvistesak: Gyldendal Norsk Forlag AS, Lydbokforlaget AS  mot Jørn Lier Horst, Sandnes Media AS. Gyldendal og Lydbokforlaget krever at Jørn Lier Horst stopper salget av lydbøker på et annet forlag. Det dreier seg om et 20-talls barnebøker. Saksøkerne mener det er de som har rettighetene til bøkene, mens Horst mener han hadde rett til å si opp avtalen. (20-22 april, saksnummer 20-174346TVI-OTIR)

En mann er tiltalt for å ha svindlet over ti personer - hver av dem for flere hundre tusen kroner. Blant annet skal han ha sagt at han jobbet i bank, tatt opp lån og overført penger ut av kontoene deres. (20 april – 7 mai, saksnummer 20-183603MED-OTIR )

Salten tingrett
Tvistesak: To piloter i sekstiårene har gått til søksmål mot sin arbeidsgiver Widerøe. Bakgrunnen er permitteringene selskapet måtte gjøre i forbindelse med Korona-pandemien. De mener selskapet bedriver aldersdiskriminering fordi de ble permittert før yngre flygere med kortere ansiennitet. (20-21 april, saksnummer 20-170912TVI-SALT)

Til toppen